Căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Thanh Quan. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng vừa tiến hành Kỳ họp thứ 12 (tổ chức ngày 24/2) xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Thanh Quan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Với cương vị là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Đức Trọng, ông Phạm Thanh Quan đã xây dựng nhà ở vi phạm Luật Xây dựng và chuyển quyền sử dụng đất vi phạm Luật Quản lý thuế.

Những hành vi nêu trên của ông Phạm Thanh Quan vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc chấp hành quy định của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông Quan.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Thanh Quan.

Trước đó, Kỳ họp thứ 10 ngày 1/12/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thi hành kỷ luật cảnh cáo, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo Huyện ủy, UBND các huyện Đam Rông, Lạc Dương và Đạ Huoai; đồng thời đề nghị Tỉnh ủy Lâm Đồng xem xét kỷ luật tổ chức Đảng và nguyên lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Bảo Lộc.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng xem xét giải quyết tố cáo đối với ông Phạm Thanh Quan, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xác minh nội dung tố cáo đối với ông Phạm Thanh Quan là đúng và những vi phạm này đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật./.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights