Tue. Sep 26th, 2023
Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'NGUYỄN XUÂN PHÚC 68 TUỔI XIN NGHỈ HƯU VÌ TUỔ” TÁC NGUYỄN PHÚ TRỌNG 78 TUỔI THi VẪN CÒN TRẺ LẮM, PHẢI LÀM THÊM KHÓA NỮA'
Trong mấy ngày gần đây, sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước của ông Nguyễn Xuân Phúc thể theo nguyện vọng nghỉ hưu của ông. Nhiều người đưa ra rất nhiều chủ thuyết âm mưu và không quên xiên xỏ kiểu “ông Nguyễn Xuân Phúc 68 tuổi xin nghỉ hưu, ông Nguyễn Phú Trọng 78 tuổi vẫn làm thêm khoá nữa…”. Xin có đôi lời như sau:
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có uy tín rất cao trong Đảng, trong nhân dân. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà người đứng đầu là Ông Nguyễn Phú Trọng, đất nước ta phát triển mạnh mẽ. Trong thì xây dựng và chỉnh đốn Đảng; thiêu đốt tham quan ô lại, tin dùng người có đức, có tài. Ngoài thì mở rộng hợp tác với các nước trên thế giới. Việt Nam vừa làm tốt công tác phát triển kinh tế – xã hội, vừa bảo đảm quốc phòng – an ninh. Trong một thập kỷ qua, đất nước ta nổi lên như một điểm sáng của châu Á và thế giới về sự ổn định và phát triển. Có được điều đó là nhờ nỗ lực của toàn dân, toàn Đảng; thế nhưng với cương vị là người đứng đầu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại trong lòng dân sự tin tưởng, sự yêu quý. Đúng như ông nói: “đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, vị thế, uy tín như hôm nay!”. Nếu sức khỏe cho phép, bác Trọng luôn được nhân dân tuyệt đối ủng hộ để “gánh vác sơn hà” lâu hơn nữa, dài hơn nữa. Đó là hồng phúc của nhân dân Việt Nam khi có người có tâm, tầm cầm trịch, dẫn dắt.
Hãy nhìn sang các nước trên thế giới, Mahathir Mohamad của Malaysia, đắc cử Thủ tướng khi đã 93 tuổi và hiện nay vẫn đang hoạt động chính trị. Bà Pesoli vẫn là Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đã 81 tuổi, Tổng Thống Biden cũng ngấp nghé 82 tuổi…những con người đó được nhiều người trong giới “hoạt động dân chủ” ca ngợi là già nhưng dẻo dai, già nhưng tâm huyết với non sông đất nước. Trong khi đó ở Việt Nam, họ cho rằng “già mà tham quyền, cố vị, không nhường cho lớp trẻ”…Đúng là tiêu chuẩn kép! Quy ngược về lịch sử Hoa Kỳ, khi các đại biểu tham dự Hội nghị Hiến pháp Mỹ năm 1787, họ cân nhắc vấn đề về độ tuổi của Tổng thống, mối quan tâm lớn không phải là việc người giữ chức vụ quá cao tuổi mà là quá trẻ – quan điểm chính trị của những người trẻ là quá thô và non, có thể ảnh hưởng đến các quyết sách. Do đó, Điều II Hiến pháp Hoa Kỳ quy định độ tuổi tối thiểu của Tổng thống là 35, nhưng không quy định tuổi tối đa. Miễn là có sức khỏe, uy tín thì có thể làm Tổng thống Mỹ. Vậy không lý người Mỹ lại là chúa của tham quyền cố vị, không chịu hưởng an nhàn của tuổi già mà Biden và ví dụ điển hình?
Trong lịch sử của dân tộc ta, không ít những vị làm rạng rỡ non sông khi tuổi cao. Lý Thường Kiệt khi đã hơn 80 tuổi, ông còn cầm quân đi đánh Lý Giác ở Diễn Châu (1103). Năm 1104, khi đã 85 tuổi, vua Chiêm Thành là Chế Ma Na (Jaya Indravarman 2, 1086-1113) đem quân xâm phạm Đại Việt… Lý Thường Kiệt một lần nữa kéo quân đi đánh, phá tan quân Chiêm, Chế Ma Na thua to phải cầu hòa. La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp ra giúp vua Quang Trung (1791), khi đã 78 tuổi, được Vua Quang Trung xem như thầy. Cụ Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch nước ta, sau khi Bác Hồ về với thế giới của người hiền, lúc đó cũng 80 tuổi. Vậy nên nếu bác Trọng (78 tuổi), tiếp tục gánh vác trọng trách do Đảng và nhân dân giao phó, đó cũng là chuyện thường tình! Với lại, uy tín của Ông Nguyễn Phú Trọng là rất cao, không những người Việt Nam mà ngay cả bạn bè quốc tế cũng đánh giá rất cao về tâm, tầm của người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam.
Cổ nhân dạy: “Thất thập nhi tùng tâm sở dục, bất du củ”: 70 tuổi sẽ đạt đến tình trạng hoàn hảo về cách xử thế ở đời, nói hay làm điều gì cũng thể hiện đúng với chủ tâm của lòng mình, muốn sao được vậy và không bao giờ vượt ra khỏi khuôn khổ (bất du củ = không vượt ra ngoài quy tắc). Đảng có điều lệ và nguyên tắc của mình. Vậy nên không một ai được phép vượt qua những quy tắc đã định. Không hề có vùng cấm, không hề có bất kỳ ai đứng cao hơn pháp luật và Điều lệ Đảng. Quyết tâm chính trị của Đảng mà người đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là rất lớn lao, hừng hực khí thế, bạt núi lấp sông để gạn đục khơi trong, củng cố niềm tin yêu của nhân dân vào Đảng lãnh đạo. Cầu mong cụ Tổng Bí thư luôn khoẻ và để gánh giang sơn muôn dặm./.
————-
Lão chăn bò.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights