Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT
Thánh Lễ truyền chức linh mục của GB. Hồ Hữu Hòa là bằng chứng khách quan nhất, toàn diện nhất, đáng được lấy làm cơ sở nhất để xác định và bàn luận xem GB Hồ Hữu Hòa thụ phong linh mục có THÀNH SỰ không và có HỢP PHÁP không? Hiện nay ngài THUỘC VỀ GIÁO PHẬN nào và AI LÀ NHỮNG NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT đã giúp ngài đến chức linh mục.
Một số người đã công bố từng phần hay toàn bộ các diễn ngôn của Thánh Lễ truyền chức này. Tuy nhiên, tôi thấy chúng có nội dung không đầy đủ và thiếu chính xác, khó có thể lấy làm cơ sở để bàn luận, vì vậy chúng tôi đích thân xem video, chép lại các diễn ngôn rồi dịch ra tiếng Việt. Chưng tôi để ở đây làm tài liệu tham khảo, quy chiếu nhằm tìm hiểu sự thật liên quan đến vụ việc đang diễn ra.
Các file tài liệu để ở trong phần hình ảnh bên dưới. Ở đây chúng tôi chỉ trích dẫn một số dòng và đoạn quan trọng.
1.LỜI DẪN ĐẦU LỄ CỦA TRƯỞNG NGHI: “Ngày hôm nay, chúng ta sẽ chứng kiến lễ truyền chức linh mục cho tiến chức Gioan Baotixita Hồ Hữu Hòa, Giáo phận Vinh, Việt Nam.”
2.THƯ GIỚI THIỆU (LITTERAE DIMISSORIAE): “Do đó, trong tư cách là Bản Quyền hợp pháp của thầy, tôi cấp cho thầy thư giới thiệu này và cho phép thầy trình diện trước Đức cha Precioso D. Cantillas, Giám mục Giáo phận Maasin, để được thụ phong linh mục.”…
Làm tại Tòa Giám mục, ngày 20 tháng 11 năm 2022,
Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, Giám mục GP Vinh, ký tên
Thừa lệnh Giám mục, Lm. Giêrađô Nguyễn Nam Việt, Chưởng ấn, ký tên.
3.VẤN ĐỐI GIỮA ĐGM CHỦ PHONG VÀ LM GIỚI THIỆU
“Rev. G. Nguyễn Nam Việt: Kính thưa Đức Cha, Mẹ Giáo Hội xin Đức Cha truyền chức linh mục cho anh này là người anh em của chúng con.
Most Rev. Bishop P.D. Cantillas: Cha có thấy người này xứng đáng không?
Rev. G. Nguyễn Nam Việt: Sau khi hỏi ý kiến dân Chúa và theo đề nghị của những người hữu trách đào tào người này trong chủng viện, con, linh mục Giêrađô Nguyễn Nam Việt, Chưởng ấn của Giáo phận Vinh, chứng nhận rằng Gioan Baotixita Hồ Hữu Hòa được coi là xứng đáng.”
4. BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA PRECIOSO D. CANTILLAS
… “Và trường hợp của Gioan Baotixita, rõ ràng thầy không phải từ Giáo phận này. Chúng ta đã nghe thư của Đức cha Alfonso, Đức Giám mục của thầy, chấp thuận cho thầy được truyền chức. Thầy từ Việt Nam đến để được thụ phong tại Maasin này. Tôi, chính tôi đã không đã không lên kế hoạch cho sự kiện ngày hôm nay; và tôi, chính tôi cũng không hiểu tại sao một thầy Việt Nam hôm nay lại phải thụ phong ở Maasin này.”
5.LỜI CÁM ƠN CỦA CHA HỒ HỮU HÒA VÀO CUỐI THÁNH LỄ:
…“Lời tri ân tiếp theo con dành cho Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, nguyên giám mục Giáo phận Vinh và Giáo phận Hà Tĩnh, vị ân sư đáng kính vì chính ngài đã chọn và gửi con đi học triết và thần để con đủ điều kiện lãnh chức thánh linh mục ngày hôm nay.
Cảm ơn Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh đã thương cầu nguyện và đồng hành với con trong hành trình ơn gọi nhiều khó khăn.
Con cũng hết lòng tri ân cha thiêng liêng của con là Cha Giuse, hôm nay cha không hiện diện nơi đây, nhưng con cũng hết lòng biết ơn đến cha và con xin Chúa chúc lành và gìn giữ cha.
Con luôn cảm ơn Cha Chưởng ấn, cha Thư ký Bênađô, ngài là vị giáo sư đáng kính, người cha, người thầy, người anh luôn nâng đỡ bảo vệ và đồng hành với con, ngài không quản đường xá xa xôi đã sang đồng hành với con trong sứ vụ linh mục của con.” …
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT
HHH1.jpg
HHH2.jpg
HHH3.jpg
HHH4.jpg
HHH5.jpg
HHH6.jpg
HHH7.jpg
HHH8.jpg
dfaafa03-e25b-4953-a9da-cb4f7ec0214e.jpg
HHH10.jpg
HHH11.jpg

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights