Từ Chánh bịp đến dân biểu Tạ Trí, nghị hòn,.. nghị gật..
Một sự thật đáng buồn. Trẻ già mất tư cách, chính trị xôi thịt phơi bày.
Lê Bình

Bolsa hải ngoại ghi chiến tích,
*Bố già láo lếu phá gia cang
(Ghi chú: *Bố già (God Father Bolsa) Trần Thái Văn là con học giả Trần Văn Điền và Nha sĩ Dư Thị Mỹ Lan – Cả hai đều là những nhà mô phạm trí thức có danh giá. Chỉ tiếc Trần Thái Văn bán rẻ danh dự còn lôi kéo cả cậu ruột mình là Trung tướng Dư Quốc Đống cựu tư lênh binh chủng thiện chiến Nhảy Dù VNCH gia nhập bưng bô cho Nguyễn Hữu Chánh)

KBCHNTV: Cho nên Bolsa có thơ rằng

Chú Chánh nhìn em chú Chánh cười,
Em nhìn chú Chánh lệ em rơi.
“Chú phỉnh” anh rồi “chính phủ” ơi

“Tránh chú” sang đây gặp “Chú Chánh”
“Kháng Chiến” biên thùy thành “khiến chán”
“Đông Dương” chưa đánh lại “đương dông”

https://youtube.com/live/_zqZip8hA1U?feature=share

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights