(Baohatinh.vn) – Quyết định giao giữ chức Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng ký ban hành.

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp được giao Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Hà TĩnhBà Đặng Thị Quỳnh Diệp phát biểu tại một hội nghị của ngành. Ảnh tư liệu

Theo quyết định ký ban hành ngày 1/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh giao Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đối với bà Đặng Thị Quỳnh Diệp (sinh ngày 16/8/1974) – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT.

 

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp giữ chức Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT kể từ ngày 1/3/2021 đến thời điểm kiện toàn chức danh Giám đốc Sở.

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp giữ chức Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT thay ông Trần Trung Dũng – Giám đốc Sở nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu kể từ ngày 1/3/2021.

Với việc giao Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT cho bà Đặng Thị Quỳnh Diệp, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh hiện còn 2 Phó Giám đốc Sở là các ông: Nguyễn Quốc Anh và Nguyễn Hồng Cường.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights