Grace Bùi

https://kbchntv.net/2023/01/17/lai-chuyen-muon-dau-heo-nau-chao-cua-nguyen-dinh-thang/

https://kbchntv.net/2023/01/18/tra-loi-thac-mac-cua-cac-cuu-thuyen-nhan-ve-loi-phan-bien-cua-co-grace-bui/


Thưa ông Thắng, tôi thật vô cùng thất vọng về lá thư ông viết trả lời cho tôi!

Đọc thư ông tôi không biết có phải do một vị gọi là “tiến sĩ” viết ra, hay của một người đàn bà lắm lời và điêu ngoa. Ngụy biện, thay đổi tin tức và tráo cả chữ Việt lẫn tiếng Anh.

1. Điều xạo sự thứ nhất là ông nói rằng, ông nhận được thư trả lời của tôi do một cựu thuyền nhân chuyển lại. Trong khi đó ông là người đầu tiên nhận được, vì tôi đã email trực tiếp đến địa chỉ email mà chính ông đã sử dụng để gởi tin nói lén về tôi ra bên ngoài cho mọi người (đính kèm bên dưới) và tôi cũng tagged ông trên FB.

2. Thứ hai, là ông đã không làm đúng theo phép lịch sự tối thiểu là khi mình viết về người nào, thì phải copy email đến cho họ biết, đằng này ông đã không gởi cho tôi như các lần trước mà chỉ phổ biến đến những người khác, may là họ chuyển lại cho tôi. Ngoài ra theo nguyên tắc căn bản của truyền thông, khi ông đăng bài viết có đề cập đến ai, nhưng khi họ trả lời thì ông có bổn phận phải đăng lại trên cùng tờ báo đó. Nhưng ông đã không dàm làm chuyện này, mặc dù trong thư tôi có yêu cầu điều đó!  Chính vì thế tôi gọi là hành động “nói lén” sau lưng người khác!

3. Tôi gọi ông là “tên tráo chữ”, là bởi vì thư tôi gởi đến ông tôi đã viết rất rõ là “Thư Trả Lời Ông Nguyễn Đình Thắng…”, nhưng ông tráo lại và đổi là “Lời Phản Biện của cô Grace Bùi”. Xin ông vui lòng chỉnh lại cho đúng, còn chữ “phản biện” xin để cho các “đồng chí” ở trong nước sử dụng.

4. Nhưng ấu trĩ nhất là cách chuyển dịch Anh ngữ một cách láo khoét đến độ trắng trợn của ông. Rõ ràng trong email do chính ông phổ biến kèm theo bài ông viết đề ngày October 27, 2018, nguyên văn như sau: “I ask you to share it with Senator Ngô Thanh Hải”. Tôi đã dịch lại đúng nghĩa là “ông nhờ tôi…”. Chữ ASK ỏ đây có nghĩa là nhờ hoặc yêu cầu, chứ không thể nào lại viết là “căn dặn” như sự tráo nghĩa trong ngôn ngữ của ông.

Nhiều người đọc nguyên văn câu ông viết: “Chữ của tôi dùng là ‘căn dặn’, nhưng cô ấy sửa thành ‘nhờ cậy’”, họ cứ tưởng tôi là nhân viên của ông hoặc con cháu gì của ông nên ông mới dùng ngôn từ hách dịch và kẻ cả như thế. Nhưng khi biết được tôi chẳng có liên hệ gì với ông cả, ngoài sự tương giao của những người cùng hoạt động chung trong một lãnh vực, tất cả mọi người đều bịt mũi cười về tư cách của nhà dịch thuật cùng xảo ngữ mà ông ta sử dụng.

5. Sau cùng ông đã tự khoe và mập mờ viết là, trong năm 2022, ông đã giúp 73 người được “bảo lãnh định cư” ở Canada, nhưng trên thực tế, trong năm 2022, tôi biết rõ, hầu hết số người đó đều được tổ chức VOICE Canada bảo trợ. Nhưng với tấm lòng ích kỷ, ganh tị nhỏ nhen, ông không hề viết một dòng về những bản tin quan trọng nói trên trên tờ Mạch Sống của tổ chức được mệnh danh là “cứu người vượt biển”, trong khi đó rất nhiều cơ quan truyền thông lớn của cộng đồng người Việt đều loan tin, kể các các YouTubers. Nói tóm lại, nhiều người bây giờ mới vỡ lẽ là BPSOS chưa bao giờ định cư một người tị nạn nào cả, họ chất vấn ông, nên ông tức tối, viết lách lung tung để lấp liếm cũng như che dấu công việc của mình.

Chỉ cần một vài điểm trên cũng đủ chứng mình toàn bộ những điều ông viết đều là bịa đặt, thêu dệt và vô giá trị. Tôi thiết nghĩ sự trao đổi với ông đến đây cũng quá đủ, chắc không ai còn muốn nghe nữa, cho nên tôi sẽ chấm dứt sự đối thoại với ông. Nhất là phải đối thoại với một người đã từng có tiền án về tội bịa đặt, mạ lị và phỉ báng sẽ chẳng có ích lợi gì. Bản tin dưới đây cùng phán quyết đính kèm của tòa án sẽ nói rõ hơn về nhân vật này:  

https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/ts-nguyen-dinh-thang-bpsos-thua-kien-vu-phi-bang-phai-boi-thuong-170000/https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/ts-nguyen-dinh-thang-bpsos-thua-kien-vu-phi-bang-phai-boi-thuong-170000/

Chào ông,
Grace Bùi

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights