Theo tin từ BL – 900 triệu người Trung Quốc đã bị nhiễm COVID: Nghiên cứu Một nghiên cứu mới ước tính rằng khoảng 900 triệu người ở Trung Quốc đã bị nhiễm COVID kể từ khi đại dịch bắt đầu khi các ca nhiễm bệnh tiếp tục tấn công nhiều khu vực trên khắp Trung Quốc.

Một báo cáo của nhóm Đại học Bắc Kinh dự đoán rằng 64% dân số của đất nước đã nhiễm vi-rút.

Đại dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng khắp Trung Quốc. Bệnh viện nhiều nơi ghi nhận tình trạng bệnh nặng. Thông tin trên mạng cho thấy “hệ thống y tế” của Thượng Hải sụp đổ, nhiều bệnh viện quá tải bệnh nhân. Bệnh nhân không “quan hệ” bị bệnh viện từ chối khiến nhiều bệnh nhân lớn tuổi gặp nguy hiểm. Một số người phàn nàn rằng “đi khám bác sĩ khó quá.”

Trường đại học quân sự hàng đầu Trung Quốc công bố 19 cáo phó trong 2 tuần trong bối cảnh dịch bệnh gia tăngtừ cuối tháng 12 đến tháng 1, 2023.
——————-


The BL – 900 million Chinese people have been infected with COVID: Study‎A new study estimates that around 900 million people in China have been infected with COVID since the pandemic’s start as infections keep hitting many regions across China.

A report by a Peking University team projected that 64% of the country’s population had contracted the virus.

‎The Covid-19 pandemic continues to spread throughout China. Hospitals in many places have recorded serious medical conditions. Online information shows that Shanghai’s “health system” collapsed, with many hospitals overpacking patients. Patients without “relationships” are rejected by the hospital, putting many elderly patients in danger. Some people complain that “seeing a doctor is too difficult.”

Top Chinese military university releases 19 obituaries in 2 weeks amid infections surgeHarbin Institute of Technology, a Chinese military university, released 19 obituaries in two weeks, from late December to early January, as COVID infections swept across China.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights