Special Operations Forces show elimination of Russians near Bakhmut

Các binh sĩ thuộc Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang tấn công chính xác vào các mục tiêu gần Bakhmut.

Trung tâm báo chí của Bộ Tư lệnh Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cho chiếu một video tương ứng trên Facebook.

“Đoạn video cho thấy kết quả công việc chuyên nghiệp của những người điều hành Lực lượng Hoạt động Đặc biệt, những người sử dụng súng cối để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga vào các hướng tiếp cận thị trấn,” ấn phẩm viết.

https://video-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.25447-2/324418313_161339413299694_6843552213576547176_n.mp4

Như đã đưa tin, các tay súng bắn tỉa của Lực lượng Biên phòng Ukraine đã chặn bước tiến của một đơn vị Nga đang chuẩn bị tấn công một cứ điểm của quân phòng thủ Ukraine theo hướng gần Bakhmut, vùng Donetsk.

Photo credit: Special Operations Forces Command of the Armed Forces of Ukraine

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights