Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln


Công nhân tại một nhà máy ở Việt Nam. [Ảnh minh họa]

Công nhân tại một nhà máy ở Việt Nam. [Ảnh minh họa]

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hôm 12/12 cho biết rằng trong năm 2022, phía Hoa Kỳ đã cung cấp hỗ trợ

kỹ thuật cho 514 doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng của Việt Nam, trong đó có 307 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Theo cơ quan này, 82% doanh nghiệp được hỗ trợ cho biết đã “thay đổi thực hành kinh doanh sau khi tham gia các hoạt

động tập huấn và tư vấn chuyên sâu 1-1, và nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu từ 7.5-10%”.

USAID cho biết rằng thông qua Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân được cơ quan này tài trợ, phía

 Hoa Kỳ “đang hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng của Việt Nam, bao gồm các doanh

 nghiệp cho phụ nữ và nhóm dễ bị tổn thương làm chủ, cải thiện môi trường kinh doanh và tăng cường năng lực cạnh tranh

 quốc gia nhằm thúc đẩy sự phát triển của một khu vực nhân năng động, sáng tạo, có thêm nhiều cơ hội kinh tế trong nước

và đủ sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế”.

Liên quan tới sự hỗ trợ kỹ thuật này, cuối tháng trước, USAID và Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố một sáng kiến mới nhằm

 thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm, còn được biết đến là tiêu chuẩn Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), được

dẫn dắt bởi khối kinh tế tư nhân tại Việt Nam.

Báo Đầu tư đưa tin đây là sáng kiến về ESG đầu tiên ở Việt Nam dành cho các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng, vốn

hiện chiếm tới 97% số lượng doanh nghiệp của khu vực kinh tế tư nhân, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động trong nền

 kinh tế và đóng góp khoảng 40% GDP.

Theo USAID, sáng kiến này là một phần của Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam trị giá 36 triệu

 đô la do USAID tài trợ với mục tiêu “tháo gỡ các hạn chế về chính sách, thị trường và ở cấp độ doanh nghiệp gây cản trở sự

phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng, bao gồm những doanh nghiệp do phụ nữ và nhóm yếu thế làm chủ”.

Trong một diễn biến liên quan, theo Báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ tháng 4/2022, USAID và Bộ Kế hoạch và Đầu

 tư đã ký biên bản sửa đổi đối với thỏa thuận hợp tác song phương nhằm mở rộng các nỗ lực chung nhằm tăng cường năng lực

 cạnh tranh của khu vực tư nhân.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights