English version is below

From:  Nguyen Hung                      26-10-2022        
Freelance Reporter
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202
http://kbchntv.net
email: bacha52@gmail.com

To:   Honorable Mayor, Tri Ta
Honorable City Council members
Honorable City Manager and City Lawyer

Chủ đề: Thắc mắc về lý lịch của nghị viên Charlie Chi Nguyễn  

Kính thưa quý vị,

Tôi ký tên dưới đây là Nguyễn Hùng, ngụ tại đơn vị 4 thành phố Westminster, CA 92683. Hôm nay tôi viết thư này để thắc mắc về và vấn đề:

  1. Thị trưởng Trí Tạ đã ủng hộ ứng cử viên đơn vị 4 Nam Quan Nguyễn trong khi Nghiệp đoàn cứu hòa 3631 in City of Tustin đã rút lại sự ủng hộ vì quá khứ có hình sự và thiếu đạo đức. Hôm nay tôi vẫn chưa nhận được hồi âm về quyết định ủng hộ của Thị trưởng với ông Nam Quan Nguyễn? Xin ông vui lòng ngắn gọn Ông còn ủng hộ hay không?

2. Ứng cử viên Charlie Chi Nguyễn (Nguyễn mạnh Chí) chức vụ thị trưởng thành phố Westminster.
Theo trang lý lịch ứng cử viên của thành phố Westminster tại đường dẫn như sau:
https://www.westminster-ca.gov/government/mayor-and-city-council-members/council-member-chi-charlie-nguyen

Ông Charlie Chi Nguyễn đã liệt kê bằng cấp và chức vụ như sau:

“Về kỹ thuật chuyên môn của mình, ông đã làm việc cho các công ty Boeing Company, Rockwell International và B / E Aerospace. Ông đã từng làm việc với tư cách là Kỹ sư thiết kế, Kỹ sư quản lý rủi ro, Giám đốc và Quản lý dự án. Vị trí cuối cùng của ông tại Rockwell là Quản lý cấp cao trong Bộ phận Kỹ thuật.

Với tư cách là Quản lý cấp cao cho các tập đoàn lớn, ông đã quản lý Giám sát, Quản lý dự án và Kỹ sư. Ông quản lý để thiết lập các ưu tiên với nguồn lực hạn chế để sản xuất các sản phẩm tốt nhất cho công ty.

Vậy mong ông vui lòng cung cấp cho tôi qua email bên dưới các chứng chỉ tốt nghiệp và lý lịch của các cơ quan ông làm việc. Lý do tôi đã sưu tra về quá khứ ông thì được biết như sau:

Jobs:

Worked at Realty Savers Inc. (Real Estate),
Real Estate Agent at Realty Savers Inc. (Real Estate Brokers And Agents),
Worked at Daily Toner (Media Brokers),
Worked at GIA-A2Z Printing & Promotions,
Worked at Vietnamese Youth Convention,
President at A2Z Printing & Promotions.

Employment:

A A AND E LLC (Dec. 15, 2017)

Start Date: Dec. 15, 2017
Address: 12705 Detra Ln Unit B, Garden Grove, CA 92840
Phone Numbers: (310) 808-8988

VIETNAMESE YOUTH COMMITTEE (Jun. 21, 2016)

POSSIBLE FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA) LICENSES

Start Date: Jun. 21, 2016
Address: 6415 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683

N&N UNLIMITED ENTERPRISE LLC (Jul. 8, 2010 – Sep. 15, 2014)

Dates: Jul. August 2010 – Sep. 15, 2014
Address: 14971 Chestnut St Ste B, Westminster, CA 92683

VIETNAMESE-AMERICAN CATHOLIC YOUTH SERVICES INC. (Jun. 20, 2011)

Start Date: Jun. 20, 2011
Address: 6862 Gas Light Dr, Huntington Beach, CA 92647

TEALOVE INC ()
Address: 5942 Edinger Ave, Huntington Beach, CA 92649

FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA) LICENSE – A4402950

Name: Charlie Nguyen
Address: 4727 Paramount Blvd, Lakewood, CA 90712
License Number: A4402950
Certificate – Mechanic: Type: Mechanic
Level: Airline Transport Pilot

Theo như danh sách hoàn toàn ông không một chứng chỉ hay văn bằng kỹ sư không hề làm cho bất cứ một công ty có hợp đồng kỹ nghệ và cơ khí.

Chúng tôi với tư cách cử tri rất trân trọng cảm phục cho sự dấn thân ra tranh cử chức thị trưởng và mang nhiệt huyết ra phục vụ cư dân. Nhưng chúng tôi cũng rất cần cân nhắc cẩn thận lá phiếu của mình cho nên xin lỗi ông đã làm phiền ngày hôm nay theo tôi có vẻ ông đã vô đạo đức khi lừa gạt cử tri về bản thân. Người Mỹ có câu: “Nếu muốn làm điều gì đúng hãy làm đúng ngay lúc khởi đầu.” Xin nhắc ông đằng sau lưng chiếc ghế Thị trưởng lời hứa danh dự: “In God We Trust”.

Trong khi chờ đợi sự quan tâm và quyết định của quý vị. Xin Thượng Đế ban ơn cho mọi người và sức khỏe để tiếp tục điều hành tốt đẹp.

Trân Trọng,

__________________________________________

Nguyen Hung
Editor-In-Chief
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202
http://kbchntv.net 
email: bacha52@gmail.com

cc: – Vietnamese News Media
– OC Register
– OC Weekly
– LA Times
– Voice of OC

ENGLISH

From:  Nguyen Hung                  10-26-2022        

  Freelance Reporter
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202 https://kbchntv.net 
email: bacha52@gmail.com 

To:   Honorable Mayor, Tri Ta
Honorable City Council members
Honorable City Manager and City Lawyer

Subject: Question about the background of Council Charlie Chi Nguyen

Ladies and gentlemen,

My undersigned is Hung Nguyen, of Westminster, CA 92683. I am writing today to ask questions and concerns:

  1. Mayor Tri Ta supported District 4 candidate Nam Quan Nguyen while Orange County Professional Firefighters of 3631 Fire Station in City of Tustin withdrew its support because of his criminal and unethical past. Today I still have not received a reply about the Mayor’s decision to support Mr. Nam Quan Nguyen? Please be brief “YES” or “NO”. Do you still support or not, sir?
  • Charlie Chi Nguyen (Nguyen Manh Chi) candidate for mayor of Westminster City.

Follow the candidate’s profile page of the City of Westminster that posted on the following link:

https://www.westminster-ca.gov/government/mayor-and-city-council-members/council-member-chi-charlie-nguyen

Mr. Charlie Chi Nguyen listed his qualifications and positions as follows:

“In terms of his technical expertise, he has worked for Boeing Company, Rockwell International and B/E Aerospace. He has worked as a Design Engineer, Risk Management Engineer, Director and Project Manager. His last position at Rockwell was Senior Manager in the Engineering Department.

As a Senior Manager for large corporations, he has managed Supervisors, Project Managers and Engineers. He manages to set priorities with limited resources to produce the best products for the company.”

So please kindly provide me by email below graduation certificates and resumes of the institutions you work for. The reason, I have researched about the past, his background as follows:

Jobs:

Worked at Realty Savers Inc. (Real Estate),
Real Estate Agent at Realty Savers Inc. (Real Estate Brokers And Agents),
Worked at Daily Toner (Media Brokers),
Worked at GIA-A2Z Printing & Promotions,
Worked at Vietnamese Youth Convention,
President at A2Z Printing & Promotions.

Employment:

A A AND E LLC (Dec. 15, 2017)

Start Date: Dec. 15, 2017
Address: 12705 Detra Ln Unit B, Garden Grove, CA 92840
Phone Numbers: (310) 808-8988

VIETNAMESE YOUTH COMMITTEE (Jun. 21, 2016)

POSSIBLE FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA) LICENSES

Start Date: Jun. 21, 2016
Address: 6415 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683

N&N UNLIMITED ENTERPRISE LLC (Jul. 8, 2010 – Sep. 15, 2014)

Dates: Jul. August 2010 – Sep. 15, 2014
Address: 14971 Chestnut St Ste B, Westminster, CA 92683

VIETNAMESE-AMERICAN CATHOLIC YOUTH SERVICES INC. (Jun. 20, 2011)

Start Date: Jun. 20, 2011
Address: 6862 Gas Light Dr, Huntington Beach, CA 92647
TEALOVE INC ()
Address: 5942 Edinger Ave, Huntington Beach, CA 92649

FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA) LICENSE – A4402950

Name: Charlie Nguyen
Address: 4727 Paramount Blvd, Lakewood, CA 90712
License Number: A4402950
Certificate – Mechanic: Type: Mechanic
Level: Airline Transport Pilot

As far as the list goes, he doesn’t have a certificate or an engineering degree, nor does he work for any engineering or mechanical contracting company.

We as voters greatly appreciate your commitment to running for mayor and your passion for serving our residents. But we also need to consider our votes very carefully so sorry to bother you today it seems to me that you were immoral in deceiving voters about yourself. There is an American proverb saying: If you want to do something right, do it right in the first time. Let me remind you behind the back of the mayor’s seat on the back wall the promise of honor: “In God We Trust.” 

While waiting for your consideration and decision. May God bless everyone and good health to continue to run well.

Best regards,

__________________________________________

Nguyen Hung
Editor-In-Chief
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202
http://kbchntv.net
email: bacha52@gmail.com

cc:

– Vietnamese News Media
– OC Register
– OC Weekly
– LA Times
– Voice of OC

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights