KBCHNTV – Ông Trần Đình Thành quên nhưng gì đã phát biểu hay biết nhưng vì không cưỡng được mãnh lực đồng tiền? TTTT = Tình – Tiền – Tội – Tù

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiẹn Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh vừa mới tổ chức. 

.

Từ năm 2007 đến nay, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn Đồng Nai ngày càng phát triển về chiều rộng và chiều sâu, đi vào thực chất và có sức lan tỏa. Thông qua cuộc vận động, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình, cá nhân và tập thể.

Mỗi đơn vị, địa phương có một cách làm hay

Nhiều Đảng bộ trực thuộc và các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội đã gắn việc thực hiện cuộc vận động với các phong trào thi đua cụ thể ở từng đơn vị, địa phương mình. Điển hình như ngành công an có phong trào “Xây dựng lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; Đoàn thanh niên thực hiện “Thanh niên tình nguyện, xung kích học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“; Liên đoàn Lao động tỉnh vận động “Công chức, viên chức thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Hội Liên hiệp phụ nữ có phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Hội Cựu chiến binh phát huy tinh thần “Học tập và làm theo lời dạy đạo đức của Bác Hồ, xứng danh truyền thống bộ đội Cụ Hồ“; Ủy ban MTTQ tỉnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; ngành giáo dục – đào tạo thực hiện việc “Nói không với tiêu cực để dạy tốt, học tốt, đạt kết quả thực chất“; Hội Nông dân có phong trào “Bác Hồ với nông dân, nông dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác“…

Ban chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh cũng đã chỉ đạo một số địa phương triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số, đội ngũ công nhân, học sinh, sinh viên thông qua các hình thức tổ chức học tập, tuyên truyền đa dạng, phát huy vai trò tự thân của các đối tượng nòng cốt để tuyên truyền trong giới của mình và bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, Đảng bộ huyện Trảng Bom huy động các chức sắc tôn giáo làm báo cáo viên tổ chức học tập các chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh cho đồng bào có đạo; Sở GD-ĐT tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giáo viên và học sinh; Liên đoàn Lao động tỉnh sử dụng tài liệu bướm để tuyên truyền trong giai cấp công nhân và người lao động.

Thông qua cuộc vận động, phần lớn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động này, từ đó thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc học tập, rèn luyện, thực hành về đạo đức cách mạng một cách thường xuyên, bằng những việc làm cụ thể.

Học tập bác phải là lẽ sống của mỗi người…

Nhiều ngành đã có cách làm hay và sáng tạo để đưa cuộc vận động đi vào đời sống. Tiêu biểu như Báo Đồng Nai đã chủ động phối hợp với một số sở, ngành phát động cuộc thi viết “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua 8 tháng phát động, đã có hơn 5.300 bài dự thi. Ban tổ chức cuộc thi đã sơ kết, trao giải giai đoạn I và II, tuyển chọn 100 bài viết để in sách “Học tập, làm theo, nêu gương”, chuẩn bị tổng kết, trao giải giai đoạn III và chung cuộc. Năm 2008, Ban chỉ đạo tỉnh đã phát động phong trào “làm theo”, “nêu gương” trong từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với những việc làm thiết thực, cụ thể.

Thông qua cuộc vận động, mỗi cán bộ, đảng viên có sự nhìn nhận toàn diện, cụ thể hơn về đạo đức, lối sống của mình để từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu sao cho xứng đáng với vai trò của người cán bộ, đảng viên. Sự chuyển biến đó thể hiện trong việc cán bộ thực hiện đúng giờ giấc làm việc, tác phong công tác, đổi mới phương pháp làm việc để có hiệu quả hơn, thái độ ứng xử, phục vụ quần chúng nhân dân, quan hệ với nhân dân, với tập thể và cộng đồng xã hội; tính kỷ luật, tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của toàn Đảng bộ…

Năm 2009, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện cuộc vận động theo hướng đi vào chiều sâu, nâng cao nhận thức, lấy việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác là nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó nhằm tạo sự chuyển biến trong hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo ra những kết quả cụ thể, thiết thực; nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt, những tập thể và cá nhân điển./.

(Theo: Phương Hằng/Báo Đồng Nai)

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights