THẢM HỌA TIẾNG ANH TRÊN THỰC ĐƠN NHÀ HÀNG MIỀN BẮC VN

SUGAR YOU, YOU GO – SUGAR ME, SUGAR GO = ĐƯỜNG ANH, ANH ĐI – ĐƯỜNG TÔI, TÔI ĐI
NO TABLE SILVER MORE = MIỄN BÀN NỮA
LOVE TOILETTE = YÊU CẦU
NO STAR WHERE = KHÔNG SAO ĐÂU
NO DOOR = CẤM CỬA
NIGHT SEVEN DAY THREE – COME IN COME OUT NO COUNT = ĐÊM 7 NGÀY 3 – VÀO RA KHÔNG KỂ

image.png
image.png
image.png

Món này rùng rợn nhất, ai dám ăn thịt con nít không ???

image.png
image.png
image.png

Leave a Reply

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: