TÒA HÒA GIẢI VỤ NGUYỄN TÂM vs LÊ VĂN ẤN & VÕ TỬ ĐÃN

Kính thưa đồng hương,

Ngày 25.7.2022 – qua ZOOM – viên chức Hòa Giải đã đưa đến quyết định nguyên cáo Nguyễn Tâm đòi hỏi bị đơn Lê Văn Ấn aka Kiêm Ái từ 11 triệu dollars xuống còn 100,000 và 1 dollar, chỉ còn một dollar. Ngoài 1 dollar, bị đơn Lê Văn Ấn còn phải trả 2 chi phí khác án phí và chi phí nguyên đơn đã tiêu trong lúc tạo nên vụ kiện. Đây là điêu kiện hòa giải, nếu một trong 2 bên không chấp nhận thì cuộc hòa giải bất thành và sẽ trở lại tòa án xét xử. Bị cáo Lê Văn Ấn không chấp nhận kết quả này, do đó cuộc hòa giải sẽ bất thành và ngày 21.9.2022 sẽ ra tòa trở lại.

Trước khi trình bày lý do tại sao tôi bác bỏ kết quả hòa giải xin mời đồng hương đọc bản dịch nội dung cuộc hòa giải như ssu:

“Giới thiệu Các bên đã xuất hiện qua Zoom và điện thoại cho một cuộc phân xử không ràng buộc vào ngày 25 tháng 7 năm 2022 lúc 10 giờ sáng Nguyên đơn Tam Nguyên do Zoom làm đại diện xuất hiện. An Van Le xuất hiện trên In Pro Per qua điện thoại và được hỗ trợ bởi một cá nhân dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

Các bên được tuyên thệ và mỗi bên tham gia kiểm tra trực tiếp và chéo lẫn nhau. Ông Nguyễn đã chứng minh các tài liệu hỗ trợ cho các lập luận của mình thông qua bản tóm tắt trọng tài của mình. Ông Lê đã không nộp một bản tóm tắt cũng như bất kỳ tài liệu nào như một phần trong vụ việc của mình.

Sự thật

Các sự kiện được trình bày với trọng tài là Nguyên đơn là thành viên của Hội đồng Thành phố San Jose vào năm 2017. Trong thời gian phục vụ tại hội đồng, ông đã đề xuất một nghị quyết cấm treo cờ cộng sản Việt Nam tại Thành phố San Jose. Đề xuất dựa trên một nghị quyết tương tự được thông qua bởi Thành phố Westminister, California. Sau khi tiến
hành thông qua các kênh thích hợp, bao gồm cả Văn phòng Luật sư Thành phố, nghị quyết đã được trình lên Hội đồng Thành phố và được thông qua bằng biểu quyết nhất trí vào ngày 7 tháng 2 năm 2017. Nghị quyết ở dạng cuối cùng tái khẳng định sự công nhận trước đây đối với Di sản Việt Nam và Cờ Tự Do là cờ chính thức của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại San Jose và phản đối việc trưng cờ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên bất kỳ cột cờ nào thuộc sở hữu của Thành phố.

Sau khi nghị quyết được thông qua, Bị cáo An Van Le đã đăng một bài báo dưới bút danh Kiêm Ái, trong đó xác định Tam Nguyên là kẻ phản bội, âm mưu, hèn nhát và lừa đảo vì đã tạo ra nghị quyết và cho rằng nghị quyết thực sự mang lại tự do cho người Việt Nam. Những người cộng sản quảng bá lá cờ đẫm máu của họ ở khắp mọi nơi ở San Jose ngoại trừ các cột cờ của Thành phố

Trách nhiệm pháp lý

Nguyên đơn cho rằng bài báo này đã bôi nhọ, bôi nhọ và gây tổn hạnghiêm trọng cho ông. Bị cáo thừa nhận đã viết bài báo và làm chứngrằng hành vi của Nguyên đơn hỗ trợ cho các yêu cầu trong bài báo.

Dựa trên lời khai và lập luận của các bên và tài liệu đã được đệtrình, trọng tài này có lợi cho Nguyên đơn. Phát hiện dựa trên ngôn từbôi nhọ trong bài báo cũng như thông tin sai lệch có trong đó.

Nguyên đơn đã cung cấp nội dung của nghị quyết được Hội đồng thành phố thông qua theo lệnh của mình và nó không nói đến việc cho phép hoặckhuyến khích việc treo cờ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cột cờ của bất kỳ ai. Nó chỉ đề cập đến các cột cờ của Thành phố San Jose là tài sản của Thành phố.

Một bản sao của bài báo hoặc các phần của chúng đã được trình bày trong bản tóm tắt trọng tài của Nguyên đơn và không có lập luận nào về tính xác thực của nó. Bài báo cáo buộc Nguyên đơn có hành vi phỉ báng trên thực tế bằng các cáo buộc là kẻ phản bội, hèn nhát và lừa đảo. Các bài viết không phản ánh chính xác rằng nghị quyết đã cổ xúy cho cộng sản hay lá cờ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bị cáo An Văn Lễ (Kiêm Ái) có thể được coi là đang viết một bài báo về một nhân vật của công chúng được bảo vệ bởi quyền tự do báo chí, nhưng bằng chứng được trình bày và không mâu thuẫn cho thấy rằng trong trường hợp này, anh ta đã đưa ra những tuyên bố bôi nhọ có hiểu biết. rằng họ đã sai hoặc thiếu thận trọng về việc họ có sai hay không.

Thương tật và Thiệt hại

Nguyên đơn không cung cấp được bằng chứng về thương tích và thiệt hại thực tế cho anh ta. Anh ta tuyên bố rằng anh ta đã bị đau khổ về tinh thần do kết quả của bài báo và đang tìm kiếm 100.001 đô la như một dấu hiệu của danh dự và nhân phẩm. Trong khi trọng tài này đánh giá cao vịtrí của mình và vấn đề danh dự của anh ta, có rất ít bằng chứng được
trình bày dựa trên đó để dựa vào nhận thức về tiền tệ. Do đó, quyết định của tôi là Nguyên đơn phải được thưởng $ 1.00 và bất kỳ chi phí và lệ phí nào liên quan đến việc nộp đơn kiện này.”

Tóm tắt sự kiện:

Khi thành phố Westminster ở Nam California có một nghị quyết mà nội dung cấm ngặt là cờ máu của Việt Cộng xuất hiện trên toàn lãnh thỗ của thành phố. Một số đồng hương cũng là cử tri khu vực 7 San Jose mà ông Nguyễn Tâm đang là nghị viên đại diện khu vực này. Họ (cử tri khu vực 7) yêu cầu Nguyễn Tâm tạo nên một nghị quyết như vậy ở San Jose,
Nguyễn Tâm nhận lời và sau khi chính đương sự được thị trưởng Westminster là ông Tạ Đức Trí gởi cho một bản photocopy. Tâm Nguyễn đã hứa với cử tri San Jose là sẽ làm y như vậy với một câu quả quyết: tôi sẽ chỉ thay thế tên Westminster bằng San Jose, nghĩa là nội dung vẫn nguyên chỉ thay vào tên San Jose.

Tại Điều 2 của Nghị Quyết 4818 của Westminster ghi rằng: “SECTION 2. The Mayor and City Council further express that they are opposed to the display of the flag of the Socialist Republic of Vietnam within Westminster City limits. This flag has historically and continually served as a symbol of dictatorship and tyranny, and for this reason the Mayor and City Council further resolve that it should not be displayed by the City on any of its properties.”

(Dịch Việt ngữ: “Phần 2. Thị trưởng và Hội đồng Thành phố bày tỏ rõ ràng hơn rằng họ phản đối việc trưng cờ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong giới hạn của thành phố Westminster. Cờ này có lịch sử và liên tục phục vụ như là một biểu tượng của chế độ độc tài và tàn bạo, và vì lý do này, Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố tiếp tục quyết định rằng nó không nên được trưng bày bởi Thành phố trên bất kỳ tài sản nào của Thành phố”.

Leave a Reply

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: