Sat. Dec 2nd, 2023

https://ocpolitical.com/2022/07/21/republican-chi-charlie-nguyen-cost-taxpayers-over-2-5-million-dollars-for-one-project/
Posted by Dave Everett on July 21, 2022

Trong sự nghiệp của mình, tôi đã làm việc với một số nhóm xây dựng phi công đoàn. Với mỗi tổ chức, thông điệp gửi tới các quan chức được bầu về cơ bản giống nhau, “Nếu bạn hạn chế 80% lực lượng lao động xây dựng làm việc trong các dự án của mình, chi phí của bạn sẽ tăng lên”.

Ai đã học Kinh tế 101 thì có thể thấy rõ. Thật không may, thông điệp này đã bị Giám đốc Khu vệ sinh Thành phố Midway thuộc Đảng Cộng hòa Chi Charlie Nguyễn bỏ qua. Thỏa thuận Lao động Dự án mà Nguyen và các đồng nghiệp của ông ấy đã thông qua vào năm 2021 hiện đã trở lại khiến những người đóng thuế của Khu Vệ sinh Thành phố Midway phải trả hơn 2,5 triệu đô la – và đó chỉ là cho MỘT dự án!

Khu vệ sinh Midway City không đăng các gói chương trình làm việc của mình (bao gồm báo cáo của nhân viên về các hạng mục trong chương trình) trên trang web của mình. Vì vậy, thông tin còn hạn chế, nhưng có vẻ như vào tháng 4 năm ngoái, tất cả 5 Giám đốc Khu vệ sinh của Thành phố Midway đã bỏ phiếu để thông qua Thỏa thuận Lực lượng Nhân công Dự án (PWA) với Hội đồng Thương mại Xây dựng và Xây dựng Quận Los Angeles / Orange cho Dự án Bổ sung, Năng lượng Mặt trời và Tu sửa Quận của họ. (https://www.midwaycitysanitarydistrict.com/files/a5114e8c1/04-20-2021_agenda.pdf)

Vào tháng 9 năm 2021, Khu vệ sinh Midway City (MCSD) bắt đầu chấp nhận đấu thầu để xây dựng bổ sung các văn phòng của Khu vệ sinh Midway City và tu sửa các văn phòng của Khu vệ sinh Midway City. Hạn chót của giá thầu ban đầu là ngày 14 tháng 9 năm 2021, với ước tính là 2.800.000 đô la.

Vào ngày 5 tháng 10 năm 2021, hội đồng quản trị đã từ chối tất cả các hồ sơ dự thầu. Hội đồng đã bỏ phiếu để quảng cáo cho các hồ sơ dự thầu một lần nữa vào ngày 7 tháng 12 năm 2021. Giám đốc Tyler Diep bày tỏ lo ngại rằng trình độ chuyên môn quá hạn chế và họ sẽ không nhận đủ hồ sơ dự thầu. (https://www.midwaycitysanitarydistrict.com/files/b434a88f8/12-07-2021_minutes.pdf).

Diệp đã đúng. Sau nhiều vòng đấu thầu nữa, ước tính bây giờ là $ 4,650,000 và giá thầu thực sự đến thậm chí còn cao hơn thế! Sáu (6) Hồ sơ dự thầu sau đã được nhận:

1. $5,401,240.00
2. $5,499,483.00
3. $5,607,231.00
4. $5,656,235.41
5. $6,745,218.74
6. $7,210,000.00

Vì vậy, nếu chấp thuận giá thầu ban đầu là 2,8 triệu đô la và MCSD chấp nhận giá thầu thấp nhất hiện có, PLA sẽ tiêu tốn của khu học chánh là 2,601,240 đô la (khoảng 2,6 triệu đô la).

Nếu MCSD chấp nhận giá thầu cao nhất là 7,21 triệu đô la, thì PLA sẽ phải lấy của người nộp thuế hơn 4,4 triệu đô la.

Đáng buồn thay, đây không phải là lần đầu tiên Chí Charlie Nguyễn từ chối bênh vực người nộp thuế. Năm ngoái, Nghị Viên Charlie Nguyễn đã đưa ra đề nghị thông qua một dự luật bỏ phiếu giữ mức tăng thuế suất bán hàng 1% cao một cách giả tạo trong một 10 NĂM nữa! Rất may, anh ấy đã không đạt đủ số phiếu bầu. (https://voiceofoc.org/2020/08/westminster-council-again-fails-to-act-on-sales-tax-measure-as-financial-crisis-looms/.)

“Nhưng tại sao chúng ta phải bắt Chí Charlie Nguyễn phải chịu trách nhiệm nếu cả 5 Giám đốc đều bỏ phiếu cho Thỏa thuận lao động phân biệt đối xử, lãng phí?” bạn có thể hỏi.

Đối với tôi, câu trả lời là đơn giản. Bạn mong đợi các chính trị gia tự do như Sergio Contreras hay Andrew Nguyễn sẽ chi tiêu quá mức và lãng phí tiền thuế của người dân. Nó là một phần của triết lý chính trị của họ. Tyler Diep đã trở thành người ủng hộ PLA ở các thành phố như Anaheim và Garden Grove. Mark Nguyễn đã không bỏ phiếu cho PLA vì ông được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị vào ngày 7 tháng 9 năm 2021 để lấp chỗ trống do Giám đốc Margie Rice để lại, người đã qua đời vào ngày 25 tháng 7 năm 2021.

Bạn không mong đợi việc lách thuế và bội chi từ những người thuộc Đảng Cộng hòa như Chí Charlie Nguyễn.

Thật không may, các cử tri của Khu Vệ sinh Thành phố Midway không thể quy trách nhiệm cho Nguyễn cho đến tháng 11 năm 2024. Tuy nhiên, các cử tri ở Thành phố Westminster sẽ chỉ phải đợi hơn 100 ngày nữa để buộc Chí Charlie Nguyễn phải chịu trách nhiệm về thỏa thuận lãi suất đặc biệt của anh ta đã lãng phí hơn 2,5 triệu đô la đô la của người đóng thuế.

Với lạm phát và giá xăng tăng cao, việc lãng phí tiền thuế của Chi Charlie Nguyễn không thể đến lúc tồi tệ hơn đối với những người đóng thuế. Và ai biết được rằng anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho bao nhiêu lãng phí khi hợp đồng cuối cùng được thổi phồng được trao.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights