Thâm Cung Bí Sử Người Việt Hải Ngoại – Bài 002: Công đồng người Việt từ thuở ban đầu lưu luyến ấy

Boilsa Thiên Hạ Sự – Bài 002
Chi tiết khá chính xác của lịch sử thành hình NVHN từ lúc khởi đầu


Tôn Nữ Hoàng Hoa 

Đã trên 7 năm nay tôi đã không còn nói đến chuyện Cộng Đồng. Nhưng hôm nay tôi nghe một em trẻ gọi tôi nói về lời lẽ đe doạ của BS Đổ Văn Hội Cố Vấn của Công Động Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ và cũng là Cố vấn của Cộng Đồng bà Thanh Mỹ đã đe doạ cô ta là “Nếu còn tiếp tục phê phán cộng đồng của bà Thanh Mỹ thì ông Hội sẽ “Không để yên”

Theo lời đe doạ đó BS Đỗ văn Hôi còn nói với người bạn trẻ đó là chính TNHH tôi đã chia năm xẻ bảy cộng đồng Liên Bang

Thưa Qúi Vị:

Chắc qúi vị còn nhớ năm 1992 cố Thiếu Tướng Trần Văn Nhật và ông Trần Nhật Thăng ở D.C  đã hình thành tổ chức Cộng Đồng VN tại Hoa kỳ với một số người rất ít ỏi từ Cộng Đồng Massachussett, Boston, Philadelphia, Texas, Nam Cali, Louisiana, New York, North carolina và Ponoma Cali

Những Đại biểu sáng lập lúc bấy giờ là: Ông/ông Hà Văn Hải, Nguyễn Thanh Bình, Khưu Nhạc, Dương Cẩm Đệ, Nguyễn Văn Tánh, BS Trần Văn Tính, Lê Hồng Thanh, Lê Viết, Trần Xuân Thời, Trương Ngọc Tích, Mạc Hồng Quang, bà Tôn Nữ Hoàng Hoa, BS võ Đình Hữu, Chu Bá Yến, Trần Khâm

Năm 1993 Uỷ Ban Vận Động Thành Lập Cộng Đống Việt Nam Tại Hoa Kỳ tổ chức tại Orlando Florida do hai ông Phó Quốc Uy và Phạm Ngọc Cửu làm Trưởng Ban tổ chức để hình thành một uỷ an Chấp hành Lâm Thời cho Cộng Đồng VN tại Hoa Kỳ (CDVNHK). 

Hải Quân Đại tá Nguyễn Xuân Sơn đã đắc cử chức Chủ Tịch Lâm Thời của Cộng Đồng VN Tại Hoa Kỳ. Sau hai năm một đại hội đã được tổ chức ở Newyork do hai ông Khưu Nhạc và Cẩm Đệ Trưởng Ban Tổ Chức vào năm 1995 và hai ông Trương Ngọc Tích, ông Mạc Hồng Quang( Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu) và Trần Xuân Thời đã đắc cử chính thức Chủ Tịch Ban Chấp Hành và Hội Đồng Đại Biểu

Đến năm 1996 CDVNHK tổ chức Đại Hội tại Thành phố Atlanta Georgia và trong đại hội này Hội Đồng Đại Biểu đã mời hai ông Phạm Đức Thạc, Hà Văn Sơn vào làm Đại Biểu của Uỷ Ban Thường trực cũng tương đương với Uỷ Ban Sáng Lập Như vậy Hội Đồng Đại Biểu đã có thêm hai đại Biểu sáng lập.

Năm 2006 BS Tích không chịu cho Bầu cử vì đã ngồi trên chức Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu 11 năm. Lúc đó tinh thần của các hội viên chán ngán đã đưa đến cái cảnh Nguyễn Văn Tánh móc nối với Nguyễn Văn Tần không có tư cách đại biểu và không phải là thành viên của CDVNHK.

Theo Nội Qui của CDVNHK thì những thành viên đến sinh hoạt với CDVNHK phải đủ hai năm mới trở thành đại biểu

Thứ hai những người đang sinh hoạt với cộng đồng VN tại Hoa Kỳ không được về VN dưới bất cứ một tình huống nào

Chúng tôi Mạc Hồng Quang Đồng Chủ Tịch HDDB và Tộn Nữ Hoàng Hoa quyết giữ CDVNHK, trước âm mưu chiếm đoạt của bọn người háo danh như BS Trương Ngọc Tích và BS Võ Đình Hữu đã hết nhiệm kỳ nhưng cái bịnh háo danh đã đốc thúc những người này đi vào con đường buôn bán cộng đồng theo sư sinh hoạt của một số đảng phái hiện thời muốn lấy danh nghĩa CDVNHK làm hậu thuẩn

Cùng năm đó Nguyễn Văn Tần lợi dụng ngày diễn hành Quốc Tế tổ chức bầu cử và nhảy vào chức Chủ Tịch Chấp Hành trong khi Nguyễn văn Tần không có tư cách đại biểu với hai ông thợ buôn cộng đồng là Nguyễn Văn Tánh (đã qua đời) và ông Bác sĩ chỉ đi họp khi cộng đồng có chuyện bầu cử . Đó là BS Võ Đình Hữu

Trong khi đó ông Mạc Hồng Quang (CT Hội Đồng Đại Biểu)  và cá nhân tôi (CT Họi Đồng Chấp Hành) vẫn giữ CDVNHK, tiếp tục sinh hoạt dưới danh nghĩa CDVN tại Hoa kỳ

Cái nhóm xé phay CDVNHK vẫn muốn tiếp tục dùng danh xưng CDVNHK nhưng đã bị luật sư của chúng tôi cảnh cáo nếu tiếp tục dùng danh xưng của CDVNHK thì sẽ bị thụ lý ra pháp luật .(see attach letter cua Luat su)

Vì lẽ đó mà qúi ông KHÔNG DÁM dùng danh xưng CỘNG ĐỒNG VN TẠI HOA KỲ mà vẫn trân tráo cho CDVNHK là tiền nhiệm

 Một số anh em trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ vẫn duy trì tính cách là một tổ chức chống CS trên lằn ranh Quốc/ Cộng.

Nhưng kẹt một nỗi là 2011 ông Lưu Tươi đã về VN và sau một buổi Tu Chính Hiến Chương bộ ba Dỗ Văn Hôi Lưu Tươi và Võ Đình Hữu đã đưa tổ chức qua Houston bầu bán và ra mắt một Cộng Đồng khác có tên là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, trong thời gian mà tên Nguyễn Thanh Sơn Thứ Trưởng Ngoại Giao VC đang hiện diện tại Houston

Theo email của ông Nguyễn Văn Tần gởi ra cho biết như sau (trích)

On Friday, April 25, 2014 8:14 PM, Tan Nguyen Hoa Ky <cdvnhk@gmail.com> wrote: 

Thưa quý vị,

Kính chuyễn Email của Ông Liên Thành gởi Ông Đổ Văn Phúc.

Sự thật đang từ từ lộ ra.

Phải có lý do gì bên trong thì cánh LIÊN BANG (NGUYỄN VĂN TÁNH, VÕ ĐÌNH HỮU, ĐỔ VĂN HỘI và LƯU TƯƠI) mới khăng khăng muốn tổ chức Đại Hội tại Houston để yễm trợ anh em Hoàng Duy Hùng và xé Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ làm đôi.

Sự thật sẽ ra anh sáng, xin quý vị chờ xem.

Kính

Nguyễn Văn Tần – HTD

04/25/2014

 Bộ 3 Đỗ Văn Hội Lưu Tươi và Võ Đình Hữu lại xé phay cộng đồng NVQG HK làm đôi trong khi CDVNHK vẫn sinh hoạt cho tới hôm nay 

Sau khi lập ra tổ chức Cộng Đồng Liên Bang Hoa Kỳ BS Vo Dinh Huu đã thực hiện âm mưu đưa Cộng Đồng Liên Bang vào tổ chức Việt Tân nhưng lại bị một thành viên của Cộng Đồng Liên bang phản đối là Châu Ngọc An. Xin xem dẫn chứng

9, 2013, at 12:22 AM, huu vo<drhvo@yahoo.com> wrote:

Kính thưa quý vị Chủ tịch các Cộng Đồng Thành Viên

Kính thưa quý vị thuộc Hội Đồng Chấp Hành, Hội Đồng Giám Sát, Hội Đồng Cố Vấn

Thưa quý vị,

Trong phiên họp HĐĐB ngày 8/8/2013, chỉ có 14 thành viên tham dự, nên không đủ túc số để biểu quyết các vấn đề đặt ra. Nay chúng tôi xin kính gửi đến quý vị phiếu trả lời này để trưng cấu ý kiến của của quý vị.

Xin quý vị vui lòng trả lời cho đến Thứ tư 8/21/2013 6 pm Cali time, nếu không trả lời sẽ được xem như bỏ phiếu trắng.

drhvo@yahoo.com

Xin qúy vị đừng chuyễn email ra bên ngoài

Trân trọng kính chào.

BS Vỗ Đình Hữu

Trong một email của BS Võ Đình Hữu hỏi thành viên có cho đảng Việt Tân tham gia và CDNVQG Liên bang  Hoa Kỳ không theo mẫu như sau

Danh sách mời thêm do ủy Ban Ngoại Vận CĐLBHK đề nghị để cứu xét:

* Đảng phái:

– Liên Minh Dân Chủ

– Việt Tân

– Việt Nam Quốc Dân Đảng

– Tân  Đại Việt

– Đại Việt Cách Mạng Đảng

___ Đồng Ý tất cả

_x__ Đồng Ý tất cả, ngoại trừ______Viet Tân________________

Đồng thời BS Hữu cũng gởi email yêu cầu thành viên đừng leak tin này ra ngoài theo email:

drhvo@yahoo.com wrote

Xin qúy vị đừng chuyễn email ra bên ngoài

Nhưng ông Châu Ngọc An đã thẳng thừng yêu cầu 3 ông Hữu Hội và Tươi theo nội dung email của Chau Ngọc An như sau:

•     From:An Chau <chaungocan00@yahoo.com>

To: “diendan_hddb@googlegroups.com” <diendan_hddb@googlegroups.com>

Sent: Monday, August 19, 2013 9:29 AM

Subject: Re: {DienDan_HDDB} GIa Hạn Phiếu hỏi ý kiến các câu trong đề ra trong phiên họp HĐĐB ngày 8/8/2013

Kính thưa qúy vị, CĐTT/ đề nghị chúng ta nghiên cứu lại thành phần Đãng phái,tìm giải pháp khác,nếu  mời   VT  vào

CĐNVQGLB/HK sẽ bị đánh phá dữ dội chúng ta chống không nổi đâu, không khéo banh luôn tổ chức!!! Không khác nào đưa dạn cho Người ta bắn mình.

 Sent from my iPhoner

Tại sao BS Hữu lại sợ người ở ngoài tổ chức biết về việc tin CDNVQG LB HK mời đảng Việt Tân vào vậy nhỉ? Hỏi tức là qúi vị biết cái CDNVQG/LBHK chỉ là một tổ chức nửa nạc nuả mở mà thôi

CDVNHK với chủ trương không chấp nhận đảng phái vào sinh hoạt của tổ chức vì tổ chức Cộng Đồng phải thuần tuý của người dân KHÔNG ĐẢNG PHÁI VÀ LÀ MỘT TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ TIẾP TỤC CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG CÔNG SẢN VÀ TÌM PHÚC LỢI CHO NGƯỜI DÂN.

Bộ ba Đỗ Văn Hội Lưu Tươi và Võ Đình Hữu chấp nhận cho thành viện sinh hoạt trong Cộng Đồng Liên bang về VN theo diện tang hôn tức là nửa nạc, nửa mở không phải là sinh hoạt của CDVNHK mà vì thiếu uy tín nên phải mượn CDVNHK làm tiền nhiệm vì hai ông Trương Ngọc Tích và Võ Đình Hữu đến năm 2006 đã hết nhiệm kỳ không còn là lãnh đạo của CDVNHK

Nếu là hậu bối của CDVNHK tại sao qúi vị không dùng được danh xưng mà phải đi ghi danh với chính quyền một title khác

Nếu phải nói cho đúng ai là TIỀN NHIỆM CUẢ Cộng Đồng Liên Bang Hoa Kỳ chính là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ mới đúng nhưng qúi vị vẫn cho CDVNHK là tiền nhiệm . Đó chính là hành vi của bọn VỪA ĂN CƯỚP, VỪA LA LÀNG

Bài viết đã dài như vậy đã chứng tỏ việc rêu rao của ông Đỗ Văn Hội là TNHH chia 5 xẻ 7 cộng đồng là một điều lào toét

Chúng tôi xin dành phần bình luận về việc này cho những vị khác biết rõ về ông Đỗ Văn Hội

Bài 2 tôi sẽ phân tích thế nào là chính danh thế nào là chính nghĩa của Cộng Đồng Tampa Bay và thế nào là quyền hành của cộng đồng trên danh xưng. Không phải gọi là Tampa Bay là độc quyền độc đoán, cấm tất cả những tổ chức khác  không được đến sinh hoạt trên vùng địa lý đó

Tôn Nữ Hoàng Hoa

19/7/2022

Leave a Reply

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: