Sat. Dec 2nd, 2023

Trịnh Lê Hoài Nam

Ai, chức vụ gì đang sử dụng xe công biển số 80B 2419 thuộc cơ quan hành chính do Trung ương quản lý để du hý, chơi bời với đám cổ súy, bảo vệ cho tên CCCĐ Hoàng Duy Hùng, kẻ đang bị các cơ quan truyền thông của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội từ Trung ương đến địa phương vạch mặt là một thế lực xuyên tạc lịch sử, thực hiện sách lược “Cách mạng trắng” âm mưu “Diễn biến hòa bình” nhằm tiến tới thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Chính những người này đang sử dụng xe biển số công do Trung ương quản lý hà hơi tiếp sức cho Tuấn Trần, chủ kênh Youtube “Người lái xe”, “Góc nhìn người lái xe” và đồng bọn lên mặt vênh váo, bố láo, thách thức quần chúng nhân dân.

Chúng tôi yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ kẻ nào cậy thế chức quyền sử dụng xe công không đúng mục đích, lấy xe biển số 80B 2419 thuộc cơ quan hành chính do Trung ương quản lý cho bọn phản động lợi dụng quảng bá cho chúng để dằn mặt quần chúng nhân dân đang đấu tranh bảo vệ Đảng, Chế độ.

Được biết nhân vật đang sử dụng xe này là Trung tướng an ninh Trịnh Lương Hy (tức Ba Hy – tướng về hưu) đón tiếp những tên cùng hội cùng thuyền bảo kê cho Hoàng Duy Hùng. Có tướng an ninh bảo kê có khác, rất ngông cuồng, ngạo mạn.

Không lẽ các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước lại có những thành phần rác rưởi như thế này lũng đoạn? Vậy chúng tôi biết tin ai và đấu tranh với ai đây?

Thật hoang mang.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights