Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc, bóp méo và xét lại lịch sử của các thế lực thù địch

https://thhp.vn/van-hoa-xa-hoi/202207/canh-giac-voi-luan-dieu-xuyen-tac-bop-meo-va-xet-lai-lich-su-cua-cac-the-luc-thu-dich-ada796a/

One thought on “Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc, bóp méo và xét lại lịch sử của các thế lực thù địch

Add yours

Leave a Reply

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: