NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 1954 CHIA ĐÔI ĐẤT NƯỚC

The Geneva Accords of 1954
Hội nghị Geneve tại Geneve, Thụy Sĩ (hình Wikipedia)

https://photos.app.goo.gl/kMY2d2yf7SfC38537

Leave a Reply

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: