Việt Nam hay tin dị đoan chắc là có huông thật!

LIỆU CÓ CÁI HUÔNG ?

Chắc là có… ít ra là từ lúc ông Đinh La Thăng nhận chức phó ban kinh tế trung ương, tạo cái huông biến quan thành củi .

Ông Thăng là ủy viên bộ chính trị đầu tiên thành củi, và thành củi đầu tiên từ chức phó ban kinh tế trung ương. Từ đó đến nay nhiều phó ban kinh tế trung ương thành củi, nên vị quan nào bất ngờ được điều về làm phó ban kinh tế trung ương, bất kể cát hung, đều bị dư luận săm soi, bàn tán về cái huông… Gần đây là ông Nguyễn Thành Phong, hiện tại là ông Nguyễn Văn Thể ?

Đô trưởng Nguyễn Đức Chung cũng được cho là đã tạo cái huông củi cho tuần phủ Hà Nội. Bởi Ông Chu Ngọc Anh về thay chức để Ông Chung vào lò. Nay lò chưa đốt xong củi Chung thì Ông Chu Ngọc Anh đã biến thành củi, củi chồng củi. Cái huông Hà Nội nặng vía hao củi quá, khiến nhiều người nghi nghi Ông Nguyễn Thế Thảo, đô trưởng tiền nhiệm của Ông Chung cũng có nguy cơ… Riêng Tân đô trưởng… Liệu có vượt qua cái huông?

Hồ sơ Thượng thư Nguyễn Thanh Long thành củi sống ngay trong đại bản doanh bộ Y tế rất nặng vía, sợ tạo cái huông ?

Leave a Reply

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: