Cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, phá hoại lịch sử

https://congan.binhthuan.gov.vn/News/tin-tuc-su-kien/Phan-bac-thong-tin-xau-doc/2022/07/1205.aspx

Trước khi Quốc hội thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV với nhiều vấn đề quan trọng trong đó môn lịch sử sẽ là môn học bắt buộc đối với học sinh trung học phổ thông “đổi mới căn bản và toàn diện phương pháp dạy – học, đặc biệt môn học lịch sử; nghiên cứu tiếp thu ý kiến cử tri, nhân dân và đại biểu Quốc hội về môn học lịch sử là môn học bắt buộc trong Chương trình giáo dục cấp THPT” thì trên nhiều diễn đàn, trang mạng xã hội rộn lên sự tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh chủ đề “Môn lịch sử là môn tự chọn hay bắt buộc”. Lợi dụng tình hình trên, các đối tượng mang tư tưởng chống đối, phản động tiếp tục ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, bôi đen, bóp méo lịch sử dân tộc, phủ nhận những giá trị lịch sử cách mạng nhằm chống Đảng, Nhà nước, giảm lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhất là thế hệ trẻ. 

Đó là những luận điệu phủ nhận, xuyên tạc trắng trợn vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ bảo vệ đất nước của dân tộc thông qua các chương trình phỏng vấn, kể chuyện lịch sử hay biên soạn, phát hành và quảng bá các tài liệu, sản phẩm sách báo; hàng loạt những video clip, bài viết với luận điệu đánh tráo xuyên tạc ý nghĩa của các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong đó phổ biến nhất là luận điệu “Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước” là “Chiến tranh Việt Nam”, “Học sinh không muốn học lịch sử bởi vì lịch sử Việt Nam không đúng với những gì trong sách giáo khoa”; phủ nhận những thành quả quá trình dựng xây và phát triển đất nước qua hàng thập kỷ dưới sự Lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua việc “Thổi phồng” những hạn chế, khuyết điểm của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chủ trương, chính sách và thực thi pháp luật hay “khoét sâu” những khó khăn trong đời sống nhân dân… Rõ ràng đây không chỉ đơn thuần là việc đưa ra quan điểm mang tính cá nhân giữa rất nhiều câu hỏi trong dư luận xã hội mà là những luận điểm mang tính lấp liếm, xuyên tạc gây hoang mang cho người nghe, người xem; là mưu đồ chính trị của những người mang tư tưởng bất mãn chính trị, muốn phủ nhận ý nghĩa, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, thành quả cách mạng của nhân dân ta và không nằm ngoài mục tiêu hình thành một thế hệ có suy nghĩ đòi xét lại lịch sử.

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt nam được ghi dấu bằng lớp lớp những chiến công oanh liệt, hiển hách và những thành tựu to lớn trên con đường xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước. Đặc biệt, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lịch sử Việt Nam đã viết nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng tháng Tám năm 1945, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Mỗi tấc đất là máu và nước mắt của biết bao con người đã ngã xuống cho độc lập dân tộc. Có thể khẳng định Quốc hội thông qua Nghị quyết Quốc hội lịch sử là môn học bắt buộc chính là sự thể hiện của tiếng nói đông đảo quần chúng nhân dân, khẳng định “sứ mệnh” của môn học lịch sử. Lịch sử không chỉ là quá khứ mà còn là hành trang, sức mạnh tinh thần của thế hệ hôm nay và mai sau; là sợi dây nối liền giữa tiếng vọng ngàn xưa với hơi thở của thời đại. Kiến thức lịch sử không chỉ là những con số, những sự kiện, cột mốc thời gian mà còn là nền tảng, gốc rễ, cội nguồn, là cái nôi truyền cảm hứng, giáo dục tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; nuôi dưỡng tình yêu gia đình, quê hương, đất nước và tinh thần dân tộc; giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống cách mạng. Mù mờ về lịch sử không chỉ đơn giản là hạn chế về thông tin, kiến thức mà sẽ kéo theo việc các giá trị về cội nguồn cũng bị xem nhẹ, làm mất đi lòng tự tôn dân tộc, dễ dàng bị sa lầy với các luận điệu xuyên tạc, phá hoại lịch sử của các thế lực thù địch và bọn phản động. Lịch sử của dân tộc Việt Nam chính là tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh,  xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước của các thế hệ cha anh; là những truyền thống quý báu được hun đúc qua ngàn đời như “lòng yêu nước nồng nàn”, “tinh thần tương thân tương ái”, “tôn sư trọng đạo”… Những giá trị lịch sử dân tộc lưu lại chính là nền tảng để giáo dục thế hệ hôm nay và mai sau, từ đó khơi dậy và thúc giục “khát vọng cống hiến” góp phần xây dựng đất nước đẹp giàu trong mùa cách mạng mới – không phải mùa cách mạng chống giặc ngoại xâm mà là mùa cách mạng của phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc như điều Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử chính là một thủ đoạn phá hoại về tư tưởng, đổi trắng thay đen, làm mất lòng tin của các thế hệ đối với truyền thống vẻ vang của dân tộc. Vì vậy để đấu tranh hiệu quả với thủ đoạn, chiêu trò của các thế lực thù địch bên cạnh những chế tài đương nhiên theo quy định pháp luật, mỗi người cần tỉnh táo cảnh giác, kiên quyết đấu tranh có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch trước các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận lịch sử. Mỗi người nhất là thế hệ trẻ – những người đang viết tiếp truyền thống lịch sử dân tộc phải có sự quan tâm đúng đắn và đầy trách nhiệm đối với lịch sử dân tộc, biết giữ gìn, kế thừa và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc, tự tìm hiểu, hỏi học kiến thức về lịch sử nước nhà; cần kiểm chứng thông tin và lan tỏa, chia sẻ những thông tin tích cực, đúng đắn; bản lĩnh, mạnh dạn đấu tranh với mọi luận điểm, thông tin sai sự thật, xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch, bọn phản động.

Thu Hà

Leave a Reply

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: