From: San Le D. <sanduyle@yahoo.com>
Date: Wed, Jul 13, 2022 at 8:53 AM
Subject: Re: PSXH>> Đại tá NGUYỄN XUÂN VINH giải ngũ, hay… ?/ CÁI NGHỀ ĂN HIẾP PHÁI YẾU ĐÃ HỎNG RỒI!
To: …………..

GIÁO SƯ NGUYỄN XUÂN VINH  KHÔNG ĐẢO NGŨ

Những ai sinh trong khoảng thập niên 1930, 1940 đều biết cựu Đại Tá Tư Lệnh Không Quân Nguyễn Xuân Vinh phục vụ trong nền Đệ Nhất Cộng Hòa thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm.Ông là người có tinh thần chống Cộng cao, có bằng cấp cao lại tốt nghiệp tại một trường Không Quân nổi tiếng của Pháp nên khi giành lại được đôc lập, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã phong cho ông là Đại Tá và   trao cho ông chức vụ Tư Lệnh Không Quân VNCH.

Tuy là Đại Tá Tư Lệnh Không quân nhưng ông cũng là một nhà giáo. Ông dậy Toán lớp Đệ Nhất B trường Trung Học Chu Văn An Saigon vào những năm 1958, 1959, 1960, 1961.

Năm 1960, Ngày 11/11 một số tướng lãnh bất hảo (Đại Tá Nguyễn Chánh Thi và Trung Tá Vương Văn Đông ) làm cuộc đảo chánh toan tính lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ông trung thành với Tổng Thống Ngô Đình Diệm nhưng ông không thể đem máy bay thả bom để diệt quân đảo chánh vì thấy chưa cần thiết, hơn nữa làm như vậy chỉ có lợi cho cộng sản, nên ông đã bất động. Chính vì thế khi dẹp xong cuộc đảo chánh, Tổng Thống Ngô Đình Diệm không còn tin tưởng nơi ông như trước nữa. Tiếp đó lại thêm vụ 2 sĩ quan Không Quân Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốcném bom dinh Độc Lập,  nên đã cho ông sang Hoa Kỳ du học để lấy bằng Tiến Sĩ. 

Sau khi ông tốt nghiệp bằng Tiến Sĩ thì năm 1963 Tổng Thống Ngô Đình Diệm lại bị một số tướng lãnh bất hảo, thân Cộng,  ăn tiền của Hoa Kỳ, trong đó có tướng Dương Văn Minh cầm đầu đảo chánh và lần này anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu đã bị giết. Thấy một người có tinh thần yêu nước và có lập trường chống Cộng cao như anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm mà còn bị giết thì làm sao có thể cộng tác với đám tướng tá bất hả này, nên cựu Đại Tá Nguyễn Xuân Vinh đã xin nghỉ giả hạn không lương chú không phải đảo ngũ như một số ngừời hèn hạ và ghen ghét chụp mũ vì nếu đảo ngũ thì làm sao năm 1965 ông lại dám khơi khơi về Saigon, quân cảnh đâu sao không tới bắt ông ? Ông đâu có hèn nhát và đốn mạt như một tên tướng Không Quân kia đã qụy lụy lậy lục và hết lời nịnh bợ để mong bọn Việt Cộng cho hưởng chút cơm thừa canh cặn mà cũng không được.

AU DANG9:25 AM (10 hours ago)
to Trung, PSXH, Diễn, DiendanGA, ManhThuong, KQVietnam, PD

Năm 1965, Chính phủ Phan Khắc Sửu – Phan Huy Quát không thể hòa giải xung khắc giữa nhau. Thủ tướng Phan Huy Quát từ chức và trao quyền lại cho Quân Đội. Hội đồng Quân Lực họp tại Câu Lạc Bộ Hải Quân ở Bến Bạch Đằng ngày 19 tháng 6 năm 1965 để thành lập Chính Phủ,  Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ ba lần đề nghị Trung tướng Nguyễn văn Thiệu đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng, bởi vì Trung tướng Nguyễn văn Thiệu là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc Phòng trong Chính phủ Phan Huy Quát. Mặc dầu đó là một đề nghị hợp lý nhất, nhưng Trung tướng Nguyễn văn Thiệu không chấp nhận. Cuối cùng, Trung tướng Nguyễn văn Thiệu tuyên bố nếu Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ còn nằng nặc đề nghị ông một lần nữa thì ông sẽ giải tán buổi họp. Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ bèn đề nghị Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, vì nhận thấy Tướng Thi ưa làm chính trị. Nhưng Trung tướng Thi cũng giống như  Trung tướng Thiệu, quyết liệt từ chối.Sau bữa ăn trưa, Trung tướng Thiệu và Trung tướng Thi bàn tính nhau sẽ đề cử Tướng Kỳ làm Thủ tướng. Khi Đại Hội họp lại sau bữa ăn, Trung tướng Thiệu — Chủ tọa phiên họp — đề cử Tướng Kỳ làm Thủ tướng. Thiếu tướng Kỳ không phản đối, Đại Hội vỗ tay và xem như hợp thức hóa Tướng Kỳ trong vai trò Thủ tướng.Khi thành lập Nội Các, Tướng Kỳ ra lệnh Trung tá KQ Vũ Đức Vinh tới Bộ Quốc Phòng thu hồi tờ giấy cáo thị tầm nã của Quyền Tư Lệnh KQ Nguyễn Xuân Vinh để ông có thể về đảm nhiệm chức Bộ trưởng Thông Tin. Sở dĩ có cáo thị tầm nã là vì quân nhân du học ở nước ngoài không trở về trình diện nhiệm sở cũ, thì Bộ Quốc Phòng theo thủ tục hành chánh, phải làm giấy cáo thị tầm nã. Không trừ một ai.Chính phủ của Nguyễn Cao Kỳ mua vé máy bay cho hai vợ chồng ông Nguyễn Xuân Vinh về Sài Gòn. Nhờ đã thu hồi tờ cáo thị tầm nã, ông Nguyễn Xuân Vinh trở về nước an toàn, không bị Quân Cảnh làm khó dễ. Nhưng sau hai tuần, ông Nguyễn Xuân Vinh trở về Hoa Kỳ, vì bà Cung thị Toàn — vợ ông Vinh -nhận thấy tình hình bất an, không bằng lòng để cho chồng mình nhận chức Bộ trưởng Thông Tin.Bà Cung thị Toàn — Con gái Tổng đốc Cung Đình Vận — là người rất có quyền uy với chồng. Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh là người hiền lành, lấy phải con nhà gia thế thì phải răm rắp tuân theo lời vợ cũng là hợp lẽ thôi!Nghĩ đến tình đồng đội trong cùng Quân Chủng Không Quân, Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ đồng ý để cho giáo sư Nguyễn Xuân Vinh trở về Hoa Kỳ. (Có lẽ vì đã trót ra lệnh xóa tội đào ngũ?)Luật sư Lê Duy San nói rằng Đại tá Quyền Tư Lệnh KQ không đào ngũ cũng đúng, bởi vì Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ đã ra lệnh thu hồi tờ giấy Cáo Thị Tầm Nã. Luật sư Lê Duy San không rõ lịch sử KQ bằng người trong cuộc đâu! Đừng trách Luật sư.Khi Trung tá Vũ Đức Vinh còn sống, ông đã xác nhận ông là người đến Bộ Quốc Phòng yêu cầu thu hồi lệnh tầm nã bởi vì có sự can thiệp của Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ.

Năm 2003, tôi gọi điện thoại khuyên Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh không nên nhận lời của Việt Tân đưa ông ra làm Chủ tịch Tập thể Chiến sĩ, bởi vì một người trốn tránh trách nhiệm khi Đất Nước lâm nguy thì không nên đảm nhiệm chức vụ đứng đầu Tập thể Quân Đội. Vấn đề này tôi đã đề cập vào năm  2004. Tôi biết Tư Lệnh Nguyễn Xuân Vinh nhờ có bằng cấp, được Đại tá Đỗ Mậu tiến cử lên Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ban đầu ông Vinh giữ chức Tham Mưu trưởng, rồi sau đó mới giữ chức Quyền Tư Lệnh.

Tư Lệnh Nguyễn Xuân Vinh tiến thân nhờ có bằng cấp, nhưng là người phi công chưa hề được xác định hành quân, lại kém tài lãnh đạo, nên khi ông lãnh đạo Tập thể Chiến sĩ thì không biết phải làm việc gì, ngoài cái việc tổ chức họp nhau chào cờ hát Quốc ca và phủ cờ, xếp cờ mà thôi.

Sở dĩ Tập thể Chiến sĩ ra đời là do âm mưu của Việt Tân muốn tất cả cựu Quân nhân VNCH làm ngoại vi cho tổ chức của Việt Tân. Ai có thấy lãnh đạo Tập thể Chiến sĩ có một lời phê phán nào đối với Mặt Trận Hoàng Cơ Minh lừa bịp NIỀM TIN của đồng bào không? Xin hãy trả lời!  

Chuyện cũ đã qua, vận nước tới hồi suy mạt, nên dân Việt đành phải chịu như thế là phải rồi! Cứ nhìn di sản của Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh để lại cho mấy sĩ quan kế tục sự nghiệp của ông Chủ tịch Tập thể thì biết thôi!

Cầu xin Ơn Trên ban phép lành cho Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh sống đến trăm tuổi. 

Bằng Phong Đặng văn Âu

‘TRONG DAN Vo’ via Diễn Đàn Nhân Bản 1:49 AM (19 hours ago)   
to San, Diễn, vn-politics@googlegroups.com, vietnamhaingoai@googlegroups.com, chinhnghiaviet@googlegroups.com, PSXH, Chinh, Hai, Nhóm, 01, CON, BanVang, han, Xuyen&Nhai, MICHEL, Kim, Helene, Kimberly, khai, Diego, Hieu, Hoan, Hoang, Võ, Phat, hai, Thiec, Nguyen, Ngô, Chu, Mai, Mai, My, Nam, Martin, VietTuDo, Dat, Trung, Trung, Minh-Chau, Khanh, Kim, Thanh, Quy, Thanhlam, Long1pham, TRUONG-AN, Nang, chuyenbai, Nhu, Thiec  

Thưa ông Lê Duy San:
Tôi không biết là ông có ý GÓP Ý CHUNG, HAY VỚI TÔI HOẶC BÀ HOÀNG LAN CHI?
Nhưng tôi xin phép trả lời :  
” HÙM CHẾT ĐỂ DA , NGƯỜI TA CHẾT ĐỂ TIẾNG”
Có lẽ trong những năm chiến tranh xâm lược của vc ; ông không trực tiếp chiến đấu mà CHỈ NGỒI Ở VĂN PHÒNG LÀM VIỆC, nên ông không thấy sự đau khổ của những người lính trên chiến trường và ngay cả bây giờ ông cũng đã thấy rất nhiều video chiếu trực tiếp những cảnh đời đau khổ – lê lết trên vỉa hè của các anh em Thương Phế Binh VNCH để kiếm từng miếng cơm, manh áo . Chưa nói đến hàng trăm ngàn người ( triệu người ) dân VN đang đói khổ, bệnh tật không cơm ăn, thuốc trị bệnh v.v…
NẾU TẤT CẢ NGƯỜI LÍNH VNCH ĐỀU ĐÀO NGŨ NHƯ ÔNG NGUYỄN XUÂN VINH, THÌ NGAY LÚC ĐÓ ĐÃ MẤT NƯỚC ( VNCH ) RỒI CHỨ ĐÂU PHẢI ĐỢI TỚI NGÀY 30 THÁNG TƯ 75?  
Tôi nói ông Vinh ĐÀO NGŨ, LÀ VÌ CHÍNH PHỦ VNCH ĐƯA ÔNG TA QUA MỸ ĐỂ HỌC VÀ VỀ PHỤC VỤ TỔ QUỐC, CHỨ KHÔNG PHẢI MỤC ĐÍCH CHO ÔNG ĐÀO NGŨ BẰNG MÁY BAY & CÒN TỐN TIỀN CHO ÔNG ĂN HỌC BÊN MỸ KHÔNG PHẢI ÍT !  
Ông Lê Duy San nghĩ sao về một ông ĐẠI TÁ KHÔNG QUÂN MÀ LẠI ĐI ĐÀO NGŨ?
Thưa ông San: Hai Vị Tổng Thống kính yêu của người dân VNCH, ĐÃ MẤT LÂU RỒI MÀ NHIỀU NGƯỜI CÙNG KHÔNG ĐỂ YÊN CHO HAI ÔNG, LÂU LÂU HỌ CỨ QUẬT MỒ LÊN MÀ CHỬI… DĨ NHIÊN CÓ TRANH LUẬN , VÌ TỰ DO NGÔN LUẬN MÀ !  

Còn nữa: Ông Vinh không biết thân phận là MỘT ÔNG ĐẠI TÁ VNCH ĐÀO NGŨ , MÀ CÒN CHƯỜNG MẶT RA LÀM TRUNG TÂM TRƯỞNG CỰU CSQLVNCH , RỒI BAO NHIÊU NĂM ÔNG VINH ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ CHỜ ANH EM CỰU QUÂN NHÂN & CHO DÂN TỘC VN ?  Hay CHỈ TẠO RA SỰ CHIA RẼ TRONG ANH EM CỰU QUÂN NHÂN MÀ KHÔNG THỂ HÀN GẮN ĐƯỢC !!!
Ông Vinh có tài , học giỏi và chỉ để cho bản thân ông ta làm việc cho Mỹ để kiếm ăn , vinh thân phì da CHỨ CHẲNG LỢI GÌ CHO DÂN TỘC VNCH MÀ CÒN HAO TIỀN – TỐN CỦA CHO ÔNG ĐI DU HỌC.
Chắc ông hiểu luật nhà binh của QLVNCH chứ?  
ĐÃ LÀ MỘT THẰNG ĐÀO BINH , THÌ PHẢI BỊ  ” LAO CÔNG CHIẾN TRƯỜNG “!

Anh em QUÂN NHÂN XEM NHƯ CHÓ GHẺ, AN NINH QUÂN ĐỘI ĐẬP NÁT THÂY…. CHỨ KHÔNG CHỈ NHỮNG NÓI NẶNG LỜI ĐÂU NHÉ!!!!
Tôi đã thưa ông như vậy, tin rằng khá đủ rồi .  

Mong ông đừng vì cá nhân mà hãy vì dân tộc VNCH chúng ta!!!
Thứ hai :  
Tôi ĐÃ BLOCK ĐỊA CHỈ CỦA HÙNG THẾ LÂU LẮM RỒI , NHƯNG NAY LẠI THẤY ÔNG ( LDS) COPY LÊN ĐÂY.
Đúng ra TÔI KHÔNG CẦN TRẢ LỜI CHO MỘT TÊN HỖN LÁO LÀ THẾ HÙNG, CHẲNG BAO GIỜ VIẾT ĐƯỢC MỘT BÀI NÀO NÊN THÂN, MÀ CHỈ ĂN NÓI KHÔNG CÓ NÃO TRẠNG! Hắn viết :  
” KHÔNG ĐÁNG XÁCH DÉP CHO ÔNG VINH ”  ?
Nếu là người có NÃO TRẠNG thì hãy nói ngược lại :

  
ÔNG VINH KHÔNG ĐÁNG XÁCH DÉP CHO NHỮNG NGƯỜI LÍNH KIÊN CƯỜNG, DŨNG CẢM NGÀY ĐÊM CHIẾN ĐẤU VỚI QUÂN THÙ VC ĐỂ BẢO VỆ NON SÔNG – ĐẤT NƯỚC VNCH !!!
Chẳng lẽ , những người ít học hơn ; không có bằng cấp như ông Vinh là họ phải đi xách dép cho ông vinh hay sao ???


 Còn tôi , CHỈ BIẾT XÁCH SÚNG , VÀ NẾU QUA MỸ THÌ TÔI CŨNG CHỈ CÓ XÁCH SÚNG ĐI LÀM VIỆC KIẾM SỐNG CHỨ CHẲNG BAO GIỜ XÁCH DÉP CHO AI !!!
Tên Hùng Thế đã già mà ăn nói LƯU MANH – MẤT DẠY VỚI ĐỒNG HƯƠNG , DÙ BẤT CỨ AI NHƯ VẬY THÌ NÊN CHẾT ĐI CHO ĐỠ NHỤC GIA PHONG !!!
Trọng Dân

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply