Ông Abe và phu nhân
CBS News
NYP
CBS News
Với TTK NATO Time
Với TT Pháp NYP
Với Thủ tướng New Zealand NYP
Với TT Modi Ấn độ NYP
Thủ tướng Anh Boris Johnson Yahhoo News
Thủ tướng Thái Lan (Yahoo News)
TT Pakistan
Với Tập Cạn Bình tại G-20 2016

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply