Sat. Dec 2nd, 2023

On Saturday, July 9, 2022 at 03:17:10 PM PDT, Trinh Pham <xuannien@gmail.com> wrote:

Chào anh Bằng Phong Đặng Văn Âu      Tôi hân hạnh được đọc bài viết của nhà phê bình Thụy Khuê về vua Gia Long do anh chuyển cho. Tôi có vài điều thắc mắc xin gửi đến anh coi lại dùm.      

Thứ nhất: phải công nhận bà Thụy Khuê có công tìm tòi, phân tích. 

Thứ hai: phải công nhận Nguyễn Ánh là một nhân vật  tranh đấu kiên trì, chịu đựng, mưu trí và gan dạ… Nguyễn Ánh tìm đủ mọi phương tiện để đạt đến thành công như câu nói “La fin justifie les moyens.” (Cứu cánh biện minh cho phương tiện)    Nhưng trong bài viết này, bà Thụy Khuê sau khi đã trình bày, liền khẳng định: “... Những lời này đã giải tỏa trong óc tôi, “tội cõng rắn cắn gà nhà” của vua Gia Long, mà tôi đã bị đầu độc, ngay từ khi ra đời, giúp tôi có đủ bằng chứng, để trở lại con người tự do, không mặc cảm, bởi vì, bây giờ tôi biết rằng triều đại cuối cùng của nước tôi, là một triều đại rực rỡ, đã được xây dựng hoàn toàn trên hai tay của một thiếu niên anh hùng: Nguyễn Ánh.”  

Trong câu khẳng định này, bà Thụy Khuê vui mừng với hai điều:   (1)

Tôi biết rằng triều đại cuối cùng của nước tôi, là một triều đại rực rỡ    (2)  được xây dựng hoàn toàn trên hai tay của một thiếu niên anh hùng: Nguyễn Ánh.”Tôi thắc mắc:–  Về điều (01), triều đại cuối cùng tức triều Nguyễn có phải là một triều đại rực rỡ hay không

Thú thật chẳng thấy rực rỡ chút nào cả! Triều Nguyễn từ Gia Long đến Bảo Đại (1802 đến 1955) mà Việt Nam đã bị Thực dân Pháp đô hộ 100 năm với số đất đai nhượng cho giặc ngoại xâm có thể nói là nhiều nhất trong các trường hợp bị nhượng đất cho giặc  xâm lược trong lịch sử. Suốt bao năm Nhà Nguyễn đã không giữ được nước mà để chúng đến xâm lược dễ dàng. Giá như Triều nguyễn biết Canh Tân xứ sở làm cho VN hùng mạnh  hay có cung cách ngoại giao khôn khéo, ít nhất như Thái Lan, hay như Nhật Bản…  thì VN đâu đến nỗi bị Pháp đô hộ 100 năm? 

– Về điều (02) bà Thụy Khuê cho Nguyễn Ánh là Anh hùng. 

Tôi thắc mắc: – Nguyễn Ánh giao Hoàng Tử Cảnh cho Giám Mục Bá Đa Lộc nghĩa là dùng lá bài này để cầu viện đế quốc thực dân Pháp mà …. không thành như bà Thụy Khuê viết sau khi có được tài liệu… Rõ ràng ý đồ của Nguyễn Ánh vẫn là cầu viện thực dân  Pháp (y như một tên tìm gái điếm để giải quyết nhu cầu nhưng gái điếm đòi giá cao hay không thèm chấp nhận..

. Dù không giải quyết được nhưng trong thâm tâm y vẫn là tên tìm gái điếm, chẳng tốt lành gì). – Phải tra cứu lại xem có người Pháp nào làm quan ở trong triều Gia Long hay không (?) Có hay không?- Nguyễn Ánh sau khi lên ngôi, rập khuôn Nhà Thanh (thần phục Tầu): TD: Luật Gia Long là Luật Nhà Thanh do Nguyễn Văn Thành chủ biên, chép nguyên văn, thua xa Luật Hồng Đức. 

– Nguyễn Ánh sát hại công thần mà không xét kỹ sự thật gây oan cho Nguyễn Văn Thành có con trai làm bài thơ ngông bị kẻ khác vu khống rồi mật tâu với Gia Long khiến cha con Nguyễn Văn Thành bị  giết. Minh Mệnh trả thù Tả Quân Lê Văn Duyệt sau khi Lê Văn Duyệt qua đời. Khi bị Thực dân Pháp xâm lược, Tự Đức lại sai sứ sang cầu viện Nhà Thanh. Nhà Thanh lợi dụng đêm quân vào Việt Nam. Những hành động của các vua triều Nguyễn có đáng được gọi là anh hùng hay ngược lại? – Nguyễn Ánh tàn sát (trả thù) nhà Tây Sơn thay vì “chiêu hiền – đãi sĩ”  dùng người có tài để cùng xây dựng nước. Gia Long rất tàn ác khi cho voi dày các tướng Bùi Thị Xuân, Vũ Văn Dùng và nhiều cựu thần nhà Tây Sơn…

– Có tài liệu nào đó (?) nói Nguyễn Ánh cho đào mả vua Quang Trung lên, lấy sọ cho vào thùng đựng nước tiểu rồi ĐÁI vào sọ vua Quang Trung (?). Nếu đúng như thế thì Nguyễn Ánh có xứng đáng được tôn vinh là anh hùng không?Xin anh Bằng Phong cho ý kiến.

    PQT

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights