VietVision rõ ràng có mục đích khi dùng MC Bảo Ngọc (mới tuyển dụng khoảng 1 tháng) làm mỹ nhân kế chiêu dụ Việt kiều. Một trong những Việt kiều là Trần Dần để đánh phá NNVN.

Trước tiên để che đậy âm mưu đánh phá TBT Nguyễn Phú Trọng, Bảo Trâm tức Hoàng Công Cường chủ kênh VietVision đã dùng VK Trần Dân đánh phá tôi (nb NPH) trên kênh VietVision để che mắt KTG và đánh lạc hướng dư luận. Được 2 tuần vào ngày 6/7/2022 tại California trên Facebook Trần Dần đã đăng tút dùng video với logo của Việt Tân (LS Nguyễn Văn Đài) để gây hoang mang dư luận với chủ đề TBT Nguyễn Phú Trọng “thanh toán” CTN Nguyễn Xuân Phúc. (xem nội dung và hình chụp đính kèm.)

Như vậy sau 1 thời gian ngắn bắt tay với LS Hoàng Duy Hùng ở Mỹ và Nguyễn Quang Trường kênh Vietnam Today (trong nước) HCC (VietVision) đang có sự cộng tác mật thiết với Việt Tân qua facebook Trần Dầnnhằm hạ bệ vai trò lãnh đạo gây chia rẽ hàng ngũ bộ Tứ của CHXHCNVN.

Sau đây là những bằng chứng chép từ trang Facebook Trần Dần (https://www.facebook.com/profile.php?…)

NỘI DUNG:
Dan Tràn
IN GOD WE TRUST Cộng Hỏa Xá Hội Chù Nghia Nước Viet Nam Độc lập Tự Do Hạnh Phúc
Kính Thưa Ngài Tổng Bí Thư Nguyền Phú Trọng Và Đệ Nhất Phu Nhân
Ngài Là Minh Vương Nước Viet Nam Ngài Bao Thanh Thien Nước Việt Nam Diệt Trừ Tham Quan Cứu Nước Việt Nam Và Cứu Đảng Cộng Sản Việt Nam
Ngài Minh Vương Nước Việt Nam Muôn Năm


Kính Trinh Ngài Tổng Bí Thư Nguyền Phú Trọng Đọc Và Duyệt Về Vụ Thôi xong ! Trùm cuối Nguyễn Xuân Phúc Bị Tổng Trọng ép viết đơn Từ chức! https://youtu.be/92Ye_Y52Suw
Kính Chào Ngài Tổng Bí Thư Nguyền Phú Trọng Và Đệ Nhất Phu Nhân
Đệ Nhất Quốc Sư Hoa Kỳ Trần Dần Cố Vẩn Tối Cao Tham Mưu Đặc Biệt Cho Tổng Thống Joe Binden
Đệ Nhất Quốc Sư Tran Dan Cộng Hòa Xả Hội Chù Nghia Nước Việt Nam
Cố vấn Tối Cao Tham Mưu Đặc Biệt Cho Tổng Bí Thu Nguyen Phú Trọng
Ấn Ký Ngày 6 Tháng 7 Năm 2022


Hạ bệ uy tín và danh dự của TBT Nguyễn Phú Trọng:
1. Hình TBT NPT cạnh bên Trần Dần và các danh ca và MC Bảo Ngọc của VietVision (xuyên tạc xấu về đời sống đạo đức của TBT?)
2. Hình 3 kiều nữ không liên quan nội dung bài viết trên Facebook của TD?
3. Xưng là “Đệ Nhất Quốc Sư Tran Dan Cộng Hòa Xả Hội Chù Nghia Nước Việt Nam”
4. Tự cho là “Cố vấn Tối Cao Tham Mưu Đặc Biệt Cho Tổng Bí Thu Nguyen Phú Trọng” để làm trò cười
5. Gán ghép TBT Nguyễn Phú Trọng với Đệ Nhất Phu Nhân CHXHCNVN (Đệ nhất phu nhân phải là vợ CTN Nguyễn Xuân Phúc hay Thủ tướng chính phủ.)
6. Đóng dấu “Ấn Ký Ngày 6 Tháng 7 Năm 2022” tự cho mình cao hơn TBT?

https://youtu.be/92Ye_Y52Suw

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply