Album: https://youtu.be/-s7PpHCZvxE (trọn chương trình)

Chuyện Một Người Đi

Hai Vì Sao Lạc

Nắng Chiều

Về Đây Nghe Em

Đoạn Buồn Đêm Mưa

Như Đã Dấu Yêu

Một Đời Yêu Anh

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply