Video MXH chửi 3 Hy hay 3 Heo và nhóm HDH

KBCHNTV – Hỏa mù xã hội Việt Nam từ sau khi HDH – NQT – ĐĐB khuynh loát chính trị và an ninh CHXHCNVN

Leave a Reply

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: