Nguyễn Tiến Tường 

Sau khi bộ trưởng Diên “hớ” vụ xăng dầu VN thấp hơn thế giới vì thông tin tại Malaysia giá xăng là 13.000 đồng/lít, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) nói:

Chính phủ Malaysia có chính sách trợ giá đối với xăng dầu tiêu thụ trong nước, không thu thuế xăng dầu. Còn tại Việt Nam, giá xăng cao hơn 31.500 đồng/lít là do trong cơ cấu giá có các loại thuế, phí chiếm khoảng 30-32% (tương đương 10.000-11.000 đồng/lít).

Vụ Thị trường trong nước chốt lại rằng:

Nếu Chính phủ Malaysia không trợ giá cho người bản địa (tức người dân Malaysia) và Việt Nam không đánh thuế phí thì giá ngang nhau.

Anh Vụ nói thế khác nào nói VN sưu cao thuế nặng, Mã Lai không đánh thuế xăng mà VN lại đánh thuế tiêu thụ đặc biệt.

Lại nữa, Mã Lai dùng ngân sách trợ giá cho xăng dầu, còn Việt Nam thu tiền bình ổn trực tiếp từ dân, trên từng lít xăng và hàng chục năm qua, nay tiền ở đâu không mang ra trợ giá? Liên bộ Tài Chính-Công thương dứt khoát phải trả lời Quốc Hội việc này.

……..

Pha yểm trợ thượng thư của anh Vụ, chẳng khác nào thấy minh chủ đang trọng thương bèn dúi thêm một đao chết tốt.

Quả là, danh sư xuất cao đồ!

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply