Sat. Dec 2nd, 2023

Lê Nguyễn Hương Trà 

Chiều 4/6 BCT đã họp, ra kết luận: “Những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ KH&CN (2016-2021), Ban cán sự đảng Bộ Y tế (2016-2021) gây hậu quả nghiêm trọng. Các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Công Tạc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của NN; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống covid-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ KH&CN, Bộ Y tế.” Khai trừ đảng ông Phạm Công Tạc, thứ trưởng Bộ KH&CN; đề nghị TW thi hành kỷ luật 02 ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long.

—-

Như vậy, với kết luận khá nặng nề trên, thì Chu Ngọc Anh về Phó BDV hay Nguyễn Thanh Long về chỗ cũ làm Phó BTG như những tin đồn trước đây chưa chắc đã được. Khả năng khởi tố là rất cao!

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights