Ai mà dám một mình chống lại… “Nhân Dân”? Có biết “Nhân Dân” là ai không? “Nghe nói là” kỳ này bàn về đề tài nóng hiện nay của truyền thông nhân dân theo chủ trương “dân biết dân bàn và dân kiểm tra”.

UPDATEDUPDATED 26/03/2021

BY MAI HOA

Báo Nhân Dân, “Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam” như tuyên bố của tờ báo, đang bị một cá nhân khiếu kiện vì đã sử dụng cơ quan ngôn luận của đảng để vu khống và nhục mạ một công dân, làm ảnh hưởng danh dự, đời sống tinh thần và việc làm của công dân đó.

Ai mà gan trời vậy? Có biết báo Nhân Dân là ai không?

Vì là cơ quan ngôn luận của Đảng, Bộ Chính trị có chỉ thị số 11 từ năm 1998 quy định các đảng bộ phải mua trong phương thức “kết hợp hài hòa giữa kinh doanh và phục vụ nhiệm vụ chính trị.” cho thấy đảng Cộng sản rất đề cao vai trò của báo Nhân Dân trong hệ thống Chính trị Việt Nam.

Theo Bùi Tín, nguyên phó tổng biên tập báo Nhân Dân hiện lưu vong tại Pháp, thì số độc giả đại chúng không mấy ai mua báo hay tìm đọc tin tức của Nhân Dân vì bản tin không có gì mới mẻ mà chỉ loan đi những tin chính quyền muốn nói lên. Ông cũng kể về ngân sách thoải mái mà chính phủ Việt Nam chu cấp cho báo Nhân Dân: “Tôi là phó tổng biên tập mà lương ngang với trung tướng bên quân đội”.

Theo văn bản công bố trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam thì năm 2014 ngân sách Văn phòng Trung ương Đảng chi cho báo Nhân Dân là 46 tỷ 460 triệu VND.

Do vị thế là tiếng nói của Đảng, Nhà nước…, nên vai trò của báo Nhân Dân rất quan trọng trong chính thể Việt Nam hiện nay.

Nhiều chính khách nổi tiếng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng làm việc tại báo Nhân Dân hoặc tham gia viết bài.

Trường Chinh và Tố Hữu đã từng làm chủ bút của báo này. Các đời Tổng biên tập đều giữ chức vụ từ Ủy viên Trung ương Đảng trở lên, đồng thời kiêm nhiệm một số chức vụ quan trọng khác trong Đảng.

Báo là một trong bốn phương tiện tuyên truyền cốt yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm có báo Nhân Dân, đài truyền hình, đài phát thanh và thông tấn xã của chính quyền.

(Theo Wikipedia)

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply