Sat. Dec 2nd, 2023
Thằng giặc HCC (Việt Vision) đã tiếp tay chiêu dụ một số Việt kiều yêu nước “lèo” hơn nước phở đi nâng bi HDH như PTC – NTP để làm xáo trộn mạng xã hội chì câu view “rẻ rách” kiếm tiền mà không nghĩ đến quyền lợi của đất nước và tiền đồ dân tộc. Mời KTG xem vài video mới nhất:

NNL láo khoét lòi mặt bưng bô HDH
https://youtu.be/mKJUv7_kuIk

PTC luật sư giả không biết luật Ethnic Minority = Dân tộc thiểu số
https://youtu.be/HfA8Mhnj1B4

Bằng chứng HDH nói láo sinh nhật 19/5
https://youtu.be/6XVhYYHg9r4

HDH xác nhận lời Bác Hồ là chân lý sau lại hạ bệ là cảm tính vì sao
https://youtu.be/RVXCjbg63ok

Dám tranh luận 2 nước VN với Lê Thái không?
https://youtu.be/kBEpn5UPkgY

PTC khen HDH đúng khi HDH đập TQH bể thành 3 mảnh – P2
https://youtu.be/E1AP7P3yZ1o

PTC khen HDH đúng khi HDH đập TQH bể thành 3 mảnh – P1

https://youtu.be/4VZovOhu4U4

VOA xuyên tạc BNG Hoa Kỳ thâu video lén lút
https://youtu.be/BKlHWOyuI4w

https://youtu.be/ZQ3EqMKisWU (P2)

https://youtu.be/WdnQ31gVs_U (P1)

Lê Thái vả mõm đứa cần vả
https://youtu.be/88vOa3Bab6U

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights