ĐỂ ĐƯỢC PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC

Kbchn Nhận giải thưởng Best of Westminster năm 2022

Chương trình Giải thưởng Westminster Vinh danh Thành tựu

WESTMINSTER ngày 11 tháng 5 năm 2022 – Kbchn đã được chọn cho Giải thưởng Tốt nhất Westminster năm 2022 trong hạng mục Dịch vụ Kinh doanh bởi Chương trình Giải thưởng Westminster.

Mỗi năm, Chương trình Giải thưởng Westminster xác định các công ty mà chúng tôi tin rằng đã đạt được thành công tiếp thị đặc biệt trong cộng đồng địa phương và hạng mục kinh doanh của họ. Đây là những công ty địa phương nâng cao hình ảnh tích cực của doanh nghiệp nhỏ thông qua việc phục vụ khách hàng của họ và cộng đồng của chúng tôi. Những công ty đặc biệt này giúp làm cho khu vực Westminster trở thành một nơi tuyệt vời để sống, làm việc và vui chơi.

Nhiều nguồn thông tin khác nhau đã được thu thập và phân tích để chọn ra những người chiến thắng trong mỗi hạng mục. Chương trình Giải thưởng Westminster 2022 tập trung vào chất lượng chứ không phải số lượng. Người chiến thắng được xác định dựa trên thông tin được thu thập nội bộ bởi Chương trình Giải thưởng Westminster và dữ liệu do các bên thứ ba cung cấp.

Giới thiệu về Chương trình Giải thưởng Westminster

Chương trình Giải thưởng Westminster là một chương trình giải thưởng hàng năm nhằm tôn vinh những thành tựu và thành tích của các doanh nghiệp địa phương trong toàn khu vực Westminster. Sự công nhận được trao cho những công ty đã cho thấy khả năng sử dụng các phương pháp hay nhất và thực hiện các chương trình của họ để tạo ra lợi thế cạnh tranh và giá trị lâu dài.

Chương trình Giải thưởng Westminster được thành lập để công nhận những doanh nghiệp địa phương xuất sắc nhất trong cộng đồng của chúng tôi. Tổ chức của chúng tôi làm việc độc quyền với các chủ doanh nghiệp địa phương, các nhóm thương mại, hiệp hội nghề nghiệp và các nhóm quảng cáo và tiếp thị kinh doanh khác. Nhiệm vụ của chúng tôi là ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ cho nền kinh tế Hoa Kỳ.

NGUỒN: Chương trình Giải thưởng Westminster

TIẾP XÚC:
Chương trình Giải thưởng Westminster
Email: PublicRelations@selicesaward.com
URL: http://www.selicesaward.com

Hình chụp thư tiếng Anh

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply