Đại sứ Nga ở Ba Lan và đoàn tùy tùng bị tạt sơn đỏ phải hủy bỏ lễ tưởng niệm chiến thắng Nga

RUSSIA Special Operation FAILED

Leave a Reply

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: