Sat. Dec 2nd, 2023

Ngày 17 tháng 3, 2022, Toà Kháng Án của Texas phán quyết huỷ đơn kiện của Trịnh Hội và bắt Trịnh Hội phải trả mọi chi phí của tôi liên quan đến vụ kiện. Quyết định này chiếu theo luật anti-SLAPP của tiểu bang Texas là luật ngăn ngừa và trừng phạt những kẻ lạm dụng việc kiện cáo để bịt miệng người khác.

Trong đơn kiện, Trịnh Hội cáo buộc đã bị tôi phỉ báng rằng:

1. VOICE đã đưa lậu vào Canada nhiều người không đủ tiêu chuẩn, kể cả đại gia và đảng viên cộng sản ở Việt Nam, trong chương trình chỉ dành cho các cựu thuyền nhân bị kẹt ở Thái Lan từ năm 1996.

2. VOICE nói khống rằng bắt đầu hoạt động ở Philippines năm 1997 và mạo nhận giúp định cư 2 nghìn cựu thuyền nhân vào Hoa Kỳ để lấy cớ gây quỹ.

3. Trịnh Hội, VOICE và băng đảng đã trốn thuế, gian lận thuế.

4. VOICE là ngoại vi của Việt Tân, một băng đảng với thành tích khủng bố, lường gạt, trốn thuế.

5. Trịnh Hội nói láo rằng mỗi tháng chỉ lĩnh lương 100 USD, nhưng thực ra trong 3 năm đã liên tiếp tậu 3 căn nhà trị giá tổng cộng 2.5 triệu USD.

Theo luật anti-SLAPP, một khi bị đơn (là tôi) chứng minh được rằng các phát biểu của mình đều có căn cứ thì kẻ đi kiện (là Trịnh Hội) phải chứng minh là đơn kiện có đủ căn cứ ngược lại, bằng không thì đơn kiện bị huỷ, kẻ đi kiện phải trả mọi chi phí cho bị đơn, và bị đơn có quyền yêu cầu chế tài kẻ đi kiện.

Tóm lại, toà phán quyết là Trịnh Hội đã kiện vu vơ với mục đích bịt miệng và vi phạm luật anti-SLAPP của Texas.

Quan trọng không kém, toà cũng thừa nhận rằng các điều mà tôi nói về Trịnh Hội, VOICE và Việt Tân là có căn cứ.

Mới đây, Trịnh Hội cũng đã thua đậm trong vụ kiện LM Joseph Nguyễn Văn Thiện ở New York và cũng bị toà bắt phải trả mọi chi phí cho LM Thiện, chiếu theo luật anti-SLAPP của New York.

Các câu hỏi cần đặt ra là:

1. Tại sao Trịnh Hội đứng đơn kiện chứ không phải là VOICE?

2. Trịnh Hội dùng nguồn tiền ở đâu cho chi phí luật sư mà theo giá biểu ở Texas là không dưới 200.000 USD và ở New York không dưới 250.000 USD?

3. Việt Tân có vai trò gì đằng sau các vụ kiện này?

Nguyễn Thanh Tú

Húc như bò mò ra láo


Phùng Tuệ Châu bênh HDH bị lên thớt

 

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights