Sat. Dec 2nd, 2023

Cho đến nay vẫn chưa có cầu nào bắc qua lưu vực sông Amazon, và lý do rất phức tạp, bao gồm hai yếu tố chính là thiên nhiên và xã hội.

Điều kiện địa hình và địa chất không cho phép:

Về địa hình, lưu vực sông Amazon có diện tích rộng lớn, các phụ lưu của nó phân bố theo kiểu mạng lưới, như rải rác các vì sao và có chiều rộng rất rộng, hầu hết các khu vực mà nó chảy qua đều bằng phẳng. Đất đai mở rộng ra hai bên eo biển nên còn được gọi là “sông biển”.

Nói chung, chiều rộng của thượng lưu và trung lưu là khoảng 10 km, và chiều rộng của kênh sông cách cửa sông 1500 km vẫn là 12 km! Chiều rộng của hạ lưu lên tới 80 km, và cửa sông lên tới 240 km.

Hơn nữa, chiều rộng của kênh cũng sẽ thay đổi theo lượng mưa, và kênh sẽ rộng hơn bình thường trong mùa mưa. Mỗi khi có mưa lũ, kênh thượng nguồn mở rộng đến 40 km, với độ sâu khoảng 50 mét.

Ảnh hưởng của nhiều phụ lưu, chiều rộng và độ sâu của sông cùng với nền đất yếu sẽ làm tăng thêm khó khăn trong việc xây dựng cầu.

sông Amazon, khám phá khoa học

Các yếu tố rủi ro từ đa dạng sinh học:

Như đã đề cập trước đó, hàng triệu loài sinh vật phát triển trong lưu vực sông Amazon, và việc xây dựng các cây cầu cũng sẽ phá hủy đa dạng sinh học trong rừng nhiệt đới;

Đồng thời, cũng ẩn chứa nhiều nguy hiểm, nếu gặp phải những loài hung dữ kể trên, con người sẽ không có cơ hội sống sót.

sông Amazon, khám phá khoa học

Giá trị mà cây cầu mang lại là không cao:

Lưu vực sông Amazon là một môi trường gần với hệ sinh thái nguyên thủy, sinh vật chủ ở đây là động vật và thực vật, ít người và không có đường xá đàng hoàng, chưa nói đến các thành phố lớn hay các khu vực chưa phát triển, do vậy nếu xây một cây cầu ở đây không thể tạo ra giá trị kinh tế tương ứng.

8 quốc gia mà nó đi qua, bao gồm Brazil và Peru, có nền kinh tế phát triển trung bình, thiếu hỗ trợ tài chính và kỹ thuật, không có điều kiện xây dựng cầu cũng sẽ ảnh hưởng đến giá trị thông thuyền.

Cho dù để bảo vệ sinh thái, các mối đe dọa sinh học hay dân số và giá trị kinh tế mà nó mang lại, việc xây dựng những cây cầu qua Amazon là một việc vô ích.

sông Amazon, khám phá khoa học

Tuy nhiên, việc xây cầu trên một số nhánh của nó vẫn khả thi. Năm 2010, Brazil đã xây dựng “Cầu sông Đen” trên sông Negro với chi phí 620 triệu USD. Đây là cây cầu đầu tiên trên toàn bộ sông Amazon và có ý nghĩa quan trọng.

sông Amazon, khám phá khoa học
sông Amazon, khám phá khoa học
sông Amazon, khám phá khoa học
sông Amazon, khám phá khoa học
sông Amazon, khám phá khoa học

Có lẽ trong tương lai, nếu công nghệ và kinh phí cho phép, việc xây dựng một cây cầu có thể bắc qua sông Amazon có thể trở thành một điều có thể thực hiện được.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights