Sat. Dec 2nd, 2023

Facebooker Lê Huyền Ái Mỹ

Chuyện anh Tấn nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ, nhiều người bảo ảnh hạ cánh an toàn. Tui lại thấy, đương kim thành ủy viên, đương chức giám đốc sở mà nghỉ hưu trước tuổi zầy là ảnh phải… bất toàn lắm mới chịu chấp nhận hạ cánh á!

Kết quả thanh tra, kiểm tra hình như chưa được công bố thì ảnh đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi từ hôm 14.4.

22.4, Thường vụ Thành ủy ra thông báo số 624 về công tác cán bộ.

28.4, Hội đồng giám định y khoa thành phố có biên bản giám định y khoa số 0315.

29.4, Giám đốc Sở Nội vụ có tờ trình số 137.

1.5, chấp thuận cho nghỉ.

Ông giám đốc sở lao động được nghỉ ngay đúng ngày lễ vinh quang thì còn gì bằng!

Nhìn “đường đi” theo ngày tháng thì đã có một sự sắp xếp bảo toàn nhất có thể cái gọi là danh dự cho anh Tấn nghỉ hưu, bản chất là thôi chức, nghỉ việc. Hầu như xưa nay, tổ chức ta đều “nhân đạo” như thế cả.

Cái tấn bộ, tấn tới rõ nhứt trong lần này là, thay vì luân chuyển anh Tấn về một đơn vị khác, tìm cách bố trí một chức vụ cận tương đương để “chờ ngày đến tuổi” thì nay, buộc phải nghỉ, về hưu luôn. Ngó vậy đó chứ trần ai khoai củ lắm, không dễ để một cán bộ, lại là lãnh đạo đương nhiệm chấp nhận thôi chức, về hưu đâu. Cho nên, cái tưởng như được cho ảnh là “hạ cánh an toàn” thì lại mang lại sự bảo toàn cho một nơi nào đó, nhỡ như ảnh đáp tiếp, xét cũng đỡ cho cái chung hơn nhiều.

Có khi, đây là “đóng góp” cuối cùng, rất đáng được ghi nhận của anh Tấn cho tổ chức đảng!

Trong cái không được nhiều nhất, cũng tìm ra được cái được ít nhất, là tui nghĩ đoán vậy.

“Mất” một cán bộ nặng ký nhưng cái “được” lại lớn hơn nhiều, đó là sự dứt khoát không thể cho ở lại, luân chuyển đối với những cán bộ, lãnh đạo đã “suy giảm miễn dịch”nghiêm trọng về uy tín, năng lực, trách nhiệm. Mà các “triệu chứng” này, hiện lây lan, sống chung như thể đã đạt ngưỡng “miễn dịch cộng đồng” ngay trong môi trường công vụ!

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights