by Kerana Todorov

Theo hồ sơ của tòa án, một bác sĩ và nhà đầu tư ở Nam California đã mua một nhà máy rượu Carneros vào đầu năm 2021 đang kiện chủ sở hữu cũ sau khi ông này bị cáo buộc không chuyển nhượng được giấy phép của nhà máy rượu.

Michael Đào ở Quận Cam nộp đơn kiện để xin một lệnh tòa xác nhận rằng năm nay ông thực sự đã mua Nhà máy rượu Kiều Hoàng ở Carneros và các tài sản khác với giá 14,75 triệu từ doanh nhân kiêm nhà trồng hoa Kiều Hoàng, theo đơn khiếu nại được đệ trình vào cuối tháng 11 tại Tòa án Thượng thẩm Quận Napa.

Các tài sản bao gồm nhà máy rượu vang và một vườn nho bất động sản có tổng diện tích khoảng 20 mẫu Anh trên Dealy Lane; một vườn nho rộng 7 mẫu Anh và cơ sở nghiền trên đường Spring Mountain phía trên St. Helena; và một nhà kho ở Thousand Oaks, Ventura County, theo đơn kiện.

Đào đã đệ đơn khiếu nại sau khi Hoàng bị cáo buộc không chuyển giao giấy phép sản xuất rượu của Cục Quản Lý Rượu của California cho công ty của Dao, Ego One LLC, theo đơn kiện.

Theo một thỏa thuận với Đào, Hoàng, Giám đốc điều hành RAAS Nutritionals LLC, của Thousand Oaks, sẽ quản lý nhà máy rượu và tài sản sau khi bán cho đến khi ông ta tìm cách mua lại tài sản hoặc bị chấm dứt hợp đồng, theo đơn kiện.

Hoàng cũng sẽ thuê nhà kho của Thousand Oaks từ một trong những công ty của Đào, Murrieta Cochise LLC, với giá 37.500 đô la một tháng, theo đơn kiện.

Nhưng Hoàng không thực hiện được các khoản thanh toán tiền thuê nhà, theo đơn kiện. Ông cũng không mua lại tài sản, theo hồ sơ của tòa án. Ngoài ra, đại diện của Ego One, công ty của Đào, báo cáo “điều kiện hoạt động và làm việc đang xuống cấp” tại Nhà máy rượu Kiều Hoàng, bao gồm “tiền lương chưa trả cho nhân viên, thiết bị chưa được sửa chữa, cần trồng lại và chăm sóc cây nho, và các bảo trì cơ bản khác” của nhà máy rượu , theo đơn kiện.

Một luật sư cho Hoang đã viết vào tháng 10, khách hàng của anh ta sẽ rút lui với tư cách là người quản lý có hiệu lực từ tháng 12. 5 “đang bị phản đối,” theo bức thư có trong đơn kiện. Nhưng Hoàng cũng phản đối tính hợp lệ của các thỏa thuận đã ký với Đào, cho rằng thỏa hiệp “vi phạm luật cho vay nặng lãi của California, có được do một vụ lừa đảo thực hiện đối với Kiều Hoàng, và cấu thành hành vi lạm dụng tài chính của một người lớn tuổi,” theo tài liệu của tòa án.

Hoàng cũng cáo buộc Ego One đã can thiệp, theo bức thư. “Ego One LLC đã can thiệp và tiếp tục can thiệp vào việc quản lý hiệu quả các tài sản của nhà máy rượu bằng cách, trong số những điều khác, hướng dẫn trái ngược với các nhân viên nhà máy rượu, cố gắng tiếp cận thông tin. Thuộc về Nhà máy rượu Kiều Hoàng (bao gồm cả cơ sở dữ liệu khách hàng độc quyền của nó), và ngăn chặn việc vận chuyển rượu ”, luật sư Frederic Crombie thay mặt cho khách hàng của mình, Kiều Hoàng viết.

Hoàng đã tìm kiếm sự trợ giúp tài chính từ Đào vào tháng 3 sau khi anh ta vỡ nợ và phải đối mặt với thủ tục tịch thu tài sản, theo đơn kiện.

Vào tháng 2 năm 2020, Kiều Hoàng đã vay 8,2 triệu đô la từ một tổ chức tài chính, được bảo đảm bằng các tài sản ở Hạt Napa của anh ta, bao gồm cả nhà máy rượu, theo đơn kiện.

Ngoài ra, RAAS Nutritionals LLC đã vay 4,2 triệu đô la khác được bảo đảm bằng tòa nhà kho của công ty ở Thousand Oaks, theo đơn kiện.

Ban đầu, Hoàng có thời hạn đến 5 tháng 10 để mua lại các bất động sản ở Hạt Napa với giá 20 triệu đô la và nhà kho Thousand Oaks với giá 6 triệu đô la, theo hồ sơ của tòa án. Tuy nhiên, những điều khoản đó đã được thay đổi khi Hoàng vào tháng 8 yêu cầu Dao hỗ trợ thêm về tài chính, theo đơn kiện. Đào cho vay thêm 1 triệu USD; thời hạn mua lại tài sản đã được dời sang 1 tháng 10, theo hồ sơ tòa án.

Các nguyên đơn được liệt kê bao gồm các công ty của Đào, tất cả các LLC: Murrieta Cochise, Đào Bùi Holdings và Ego One. Các bị cáo bao gồm Hoang và các công ty của ông ta, Kiều Hoàng Winery LLC và RAAS Nutritionals LLC.

Cho đến thứ Ba, tiểu sử của Hoàng vẫn được đăng trên trang web của nhà máy rượu, giới thiệu kinh nghiệm 38 năm của ông trong ngành rượu.

Cả Đào và Hoàng đều không được đưa ra bình luận.

Vào tháng 6 năm 2004, Hoàng mua nhà máy rượu và vườn nho 100.000 gallon trên đường Dealy từ Robert M. Mondavi Jr. Vài tháng sau, Hoàng mua lại những Vườn nho Guilliams trước đây ở Quận Spring Mountain gần St. Helena. Thỏa thuận đó bao gồm một nơi ở, phòng nếm cũng như một cơ sở nghiền và đóng chai, theo một thông cáo báo chí được đưa ra vào tháng 9 năm 2004.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply