Facebooker Ba Kiem Mai

Cụ Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến từng viết hai bài thất ngôn bát cú Vịnh Tiến Sĩ Giấy! Nếu cụ sống đến bây giờ chắc sẽ làm một ngàn bài Vịnh Hội Đồng Chuột Hàn Lâm Khoa Học Xã Xệ Nhăn Răng đã đã nghiệm thu 18 đề tài tiến sĩ trong vòng một ngày.

Trong khi đó, ngày xưa có vài ngàn người thi Hội nhưng chỉ có vài chục thí sinh đổ tiến sĩ, được vào Hoàng Thành Thăng Long thi Đình nhằm xếp hạng Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, tiến sĩ… Thi Đình trong một ngày nhưng vua không chấm xong trong ngày thi, vì vua chấm rất kỹ nên nhiều ngày sau mới có kết quả. Sau đó, chính vua ngự tọa lễ xướng danh các tân khoa, rồi lễ yết bảng vàng và lễ lạy vua vinh quy!

Ngày 15/9/1919, vua Khải Định tổ chức kỳ thi Đình cuối cùng, đề của vua rất hàn lâm khoa học: “Các nước trên khắp hoàn cầu sôi động nói đến văn minh. Vậy hai chữ văn minh có xuất xứ từ sách vở nào?… Quan hệ của văn minh đến chuyện hòa bình hay chiến tranh, hưng thịnh hay suy thoái, phân chia hay hội họp? Vấn đề khai thác và tận dụng lợi thế về tài nguyên… Lối khoa trường cựu học đã bỏ, chuyển sang tân học thì phép tuyển dụng người đã tốt hay chưa? Quốc sự, quốc chính phải thay đổi do đó có nên lập ra Hiến pháp và Hiến pháp khi lập ra có thực hiện được không? Chính sách lập hiến và quyền pháp phải như thế nào? Làm gì để đền đáp sức dân, giúp dân an cư lạc nghiệp, giữ gìn văn minh tiến bộ?

Trẫm vốn tài mỏng đức sơ, suy nghĩ khó được chu toàn.

Các ngươi với tài kinh luân vốn có, hãy thử trình bày rõ ràng kiến giải của mình, không bè phái, thiên lệch, không a dua, quanh co, xuyên tạc khiến sai sót khi đem thực hành, cũng đừng quá khéo dùng lời lẽ bay bướm mà trống rỗng, chẳng có được phương sách gì hay, để trẫm thu lượm rồi thử áp dụng”.

Đề hay như vậy mà cụ Tú Xương còn chửi khoa thi cuối này:

“Nghe nói khoa này sắp đổi thi

Các thầy đồ cổ đỗ mau đi!

Dẫu không bia đá còn bia miệng

Vứt bút lông đi, giắt bút chì!”

Nếu còn sống đến giờ, cụ Tú sẽ chửi đề tài thiến sĩ vô dụng như thế nào? (“Nghiên cứu giải pháp phát triển môn cầu lông cho công chức viên chức thanh phố Sơn La” của ngâm cứu sinh Đặng Hoàng Anh do hai tiên sư giáo sĩ Lưu Quang Hiệp và Đặng Văn Dũng hướng dẫn khoa hộc…máo). Thưa cụ Tú Xương, con bât tài chỉ xin có thơ rằng:

“Sáng nay mấy chị đánh cầu…

Lông bay vùn vụt trên đầu tiên sư!”

Đề tài này vô dung giống như truyện Hội đồng chuột:

Ngày xửa ngày xưa, tất cả loài chuột họp thành một hội đồng và bàn bạc tìm ra cách tốt nhất để chống lại sự tấn công của bọn mèo. Một con chuột có uy tín nói:

– Tôi vừa nảy ra một kế hoạch có thể giúp đảm bảo an toàn cho chúng ta là thắt một cái chuông quanh cổ bọn mèo và tiếng kêu leng keng của nó sẽ giúp chúng ta nhận biết được sự tiếp cận của kẻ thù. Đề xuất này được hoan nghênh nhiệt liệt và được hội đồng chuột thông qua. Tuy nhiên, một con chuột già nói:

– Tôi hoàn toàn đồng ý đây là một kế hoạch tuyệt vời nhưng tôi muốn biết là ai sẽ đi buộc chuông vào cổ mèo đây?

Đề nghị Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra khởi tố tội “Buôn bán hàng giả”. Đề nghị bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn so sánh đề bài của vua Khải Định với các đề tài của Viện Hầm Lam!

P/S: Xin mượn biếm họa của họa sĩ DAD.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply