Tue. Sep 26th, 2023
Phan Châu Thành

Đây là ông Valery Ivanovich, người Ukraina gốc Nga, mang 2 quốc tịch, cựu sỹ quan quân đội Liên bang Xô Viết. Từ những ngày đầu cuộc chiến, ông cùng con trai, vốn trước chiến tranh sở hữu 1 hãng vận tải nhỏ, đã xung phong làm tình nguyện viên, đem hàng cứu trợ vào các vùng chiến sự.

Không phải người Nga nào cũng không nhìn thấy vấn đề đâu là đúng, đâu là sai trong cuộc chiến tranh phi nghĩa này.

Trong đội tình nguyện viên làm cùng Cộng đồng người Việt chúng ta, mình gặp người Việt, người Ba Lan, Ấn Độ, Pakistan, Đức, Mỹ, Phần Lan, Litvia… nhưng tuyệt nhiên chưa thấy 1 người Trung Quốc nào cả, và cũng hình như chưa thấy họ có đóng góp gì. 

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights